Udgivet 02.01.2023

Læsetid: ca. {0} minut[ter]

Flere økologiske frø til grøntsagsproduktionen

Fra 2036 skal økologer anvende økologisk frø og vegetativt formeringsmateriale. Det bliver en udfordring for både frøproducenter og avlere.

100 % økologiske grønsagsfrø i økologiske gartnerier i 2036 er målet i den nye økologiforordning. For danske og europæiske økologer er det vigtigt at vide, om og hvordan de kan få adgang til relevante sorter, der er nødvendige for at opretholde en konkurrencedygtig, økologisk grønsagsproduktion.

Forædling og produktion af frø er begrænset til få firmaer, og pt. er mange af de udbudte sorter i OrganicXseeds OP-sorter, som ikke eller i meget lille omfang anvendes i professionel økologisk grønsagsproduktion. Der udbydes ganske få moderne hybrider, som langt fra dækker behovet for frø til økologisk grønsagsproduktion i Danmark, konstaterer Richard de Visser fra Hortiadvice i en artikel i Gartner Tidende. 

Projekt kortlægger problematikken

Richard de Visser fra Horteadvice deltager aktuelt i Innovationscenter for Økologisk Landbrugs projekt ’Økologiske grøntsagsfrø skal fremtidssikres’. Det er et samarbejdsprojekt på tværs af erhvervet, der skal sikre et udbud af økologisk frø i tilstrækkelige mængder og af høj kvalitet, fortæller projektleder Sidsel Birkelund Schmidt.

- En af opgaverne bliver at udarbejde en handlingsplan på området, men først skal vi kortlægge problemets omfang. Her tager vi udgangspunkt i de 8-10 arter, der sælges flest frø af i Danmark til økologisk grønsagsproduktion, siger Sidsel Birkelund Schmidt.

Lille marked er en barriere

En rundspørge hos danske leverandører af grønsagsfrø viser, at de forventer at kunne levere i 2036, hvis markedet for økologiske frø er tilstrækkeligt stort. Og det er det helt centrale dilemma, fordi økologisk forædling og opformering er både dyrt og svært, og fordi grøntsagsproduktion er et relativt lille marked med rigtig mange forskellige kulturer, lyder det fra Richard de Visser.

- Der var i 2022 kun 27 ha økologisk hvidkål i Danmark. Det er vanskeligt at se, at flere frøfirmaer skulle kunne se en forretning i at udbyde et bredt sortiment af økologiske sorter, der passer til danske forhold, siger Richard de Visser.

Internationalt samarbejde er nødvendigt

Hvis markedet for økologiske frø skal vokse, skal det ske i et samarbejde, hvor frøfirmaerne gradvist øger udbuddet, og hvor avlerne samtidig øger efterspørgslen og køber de ofte dyrere økologiske frø, så firmaerne får investeringerne i økologi betalt, fastslår Richard de Visser.

Dette samarbejde rækker også ud over Danmarks grænser, da markedet netop er begrænset og frøfirmaerne opererer internationalt.

Projektet ’Økologiske grøntsagsfrø skal fremtidssikres’ løber fra 2022 til 2024 og er støttet af Produktionsafgiftsfonden for frugt og gartneriprodukter. 

Foto: Linda R. Duve