Udgivet 10.01.2024

Læsetid: ca. {0} minut[ter]

Dispensation til salg af såsæd med lav spireevne – husk at justere udsædsmængden

Udbuddet af såsæd til foråret er lavt, og derfor har Landbrugsstyrelsen givet dispensation til, at der kan sælges en vis mængde såsæd af vårbyg og havre med spireevne ned til 75 %.

Vækstsæsonen 2023 bød på en række udfordringer med dyrkning og høst, og der har været lave udbytter i vårbyg og havre. Det har også haft betydning for mængden af tilgængelig såsæd til foråret, hvor der er mindre til rådighed både af økologisk og konventionel såsæd.  

Dispensation for spireevne i vårbyg og havre

Sorter der er omfattet af dispensationsordningen med spireevne ned til 75%: 

Vårbyg Havre
Avenue Caddy
Blixen Dominik
Evergreen Lion
Feedway Nemesis
Florence Max
Firefoxx Scotty
Focus Symphony
Laureate  
NOS Gambit  
NOS Protip  
NOS Upstairs  
NOS Lollipop  
NOS Unity  
RGT Planet  
Prospect  
KWS Thalis  
Skyway  
RGT Sirius  
Stairway  
Wish  

Husk at du skal søge dispensation til anvendelse af ikke-økologisk såsæd i OrganicXseeds, hvis der ikke er økologisk såsæd til rådighed, og du i stedet ønsker at anvende ubehandlet ikke-økologisk såsæd. 

Såsæden har en særlig mærkning

Partier med lav spireevne skal være mærket med teksten: ”Må sælges med dispensation for spireevne ned til 75% indtil 30.06.2024. Kun salg i Danmark”.

Normer for spireevne

Dansk såsæd er generelt af høj kvalitet, og de danske normer for spireevne er 95 % for vårbyg og 94 % for havre. EU-normen er 85 %, så de danske normer er altså strengere end EU-normerne. Normalt vil den såsæd du modtager fra din danske forhandler altså have en spireevne på min. 94-95 %. Så vær opmærksom på, at der kan være en betydelig forskel i den såsæd, der er dækket af dispensationen, i forhold til den såsæd, som du normalt modtager. 

Der gælder normalt en tillægstolerance på 5 i forhold til normen, det gælder dog ikke under dispensationen for reduceret spireevne. 

Markfremspiring og udsædsmængde

Udsædsmængden skal altid justeres i forhold til spireevnen. Spireevnen måles i laboratoriet, og markfremspiringen vil normalt være lavere. I såsæd med normal spireevne efter danske normer går vi ud fra en markfremspiring på max 85 %, når vi beregner udsædsmængde. Hvis spireevnen målt i laboratorie er ned til 75 %, skal du også her regne med en tilsvarende lavere markfremspiring. Det vil derfor være nødvendigt at opjustere udsædsmængden tilsvarende.   

Du kan finde mere om bl.a. beregning af udsædsmængder i de økologiske dyrkningsvejledninger.

Læs mere om dispensationen og reglerne for såsæd