Tilskud til fremme af økologi. Finanslovsmidler. 2022

Tilskud til fremme af økologi. Finanslov § 24.23.06

Støtte til forskning og udvikling i landbrugs- og skovbrugssektoren.

Der henvises i øvrigt til Kommissionens forordning 702/2014 af 25. juni 2014 artikel 21 og 31.

Luk (Esc)