Ansatte

Direktion

Kirsten Holst Sørensen

Adm. direktør

Peder Bligaard

Vicedirektør

Økonomi, projektinnovation

Kommunikation og event

Linda Michelle Handrup

Konsulent, presseansvarlig

Kommunikation

Christina Udby Hansen

Chefkonsulent

Events, arrangementer

Karen Munk Nielsen

Konsulent

Kommunikation

Linda Rosager Duve

Konsulent

Kommunikation

Husdyrsystemer

Ann-Sofie K. Andreassen

Konsulent

Kvæg, dyrevelfærd

Arne Munk

Chefkonsulent

Kvæg, produktion og økonomi

Birgit Ingvorsen

Chefkonsulent

Regler, tilskud

Heidi Mai-Lis Andersen

Chefkonsulent

Grise, produktionssystemer

Iben Alber Christiansen

Specialkonsulent

Kvæg, dyrevelfærd, afgræsning

Irene Fisker

Specialkonsulent

Mælkeproduktion, fodring

Niels Finn Johansen

Konsulent

Ægproduktion, slagtefjerkræ

Sarah-Lina Aagaard Schild

Specialkonsulent

På barsel

Sofie Knorr Jensen

Konsulent

Ægproduktion, slagtefjerkræ

Klima og natur

Julie Cherono Schmidt Henriksen

Chefkonsulent

Klima, LCA, husdyrmanagement

Arne Grønkjær Hansen

Specialkonsulent

Klima, teknologiske virkemidler

Bent Rasmussen

Specialkonsulent

Landbrugsnatur, naturpleje

Erik Fog

Chefkonsulent

Bioenergi, proteinraffinering

Frank Willem Oudshoorn

Chefforsker

Klima, systemanalyse

Jens Peter Hermansen

Chefkonsulent

Omlægning, uddannelse, generationsskifte

Johan Albertsen

Konsulent

Bæredygtighedsanalyser, LCA, GIS, ressourceøkonomi

Julie Rohde Birk

Konsulent

Skovlandbrug, biodiversitet

Maja Eline Petersen

Konsulent

Biodiversitet, planteproduktion

Majken Husted

Specialkonsulent

Bæredygtighedsanalyser, kulstoflagring

Maria Alejandra Arias Escobar

Specialkonsulent

EU-projekter, internationalt samarbejde

Trine Ørum Schwennesen

Konsulent

Funktionel biodiversitet, biokontrol

Planter og jord

Casper Laursen

Teamleder

Recirkulering, gødskning, planteproduktion

Anna Borum

Konsulent

Planteprotein til konsum, landsforsøg

Anton Rasmussen

Chefkonsulent

Conservation Agriculture, gødning

Betina Zacher Jensen

Konsulent

På barsel

Dennis Weigelt Pedersen

Konsulent

Efterafgrøder, jordfrugtbarhed

Inger Bertelsen

Chefkonsulent

Bælgsæd, grovfoder, landsforsøg

Jesper Fog-Petersen

Specialkonsulent

Planteprotein til konsum, forædling

Jon Aagaard Enni

Konsulent

Planteproduktion, regenerative dyrkningsmetoder

Lars Egelund Olsen

Specialkonsulent

Ukrudt, gødskning, salgsafgrøder

Malene H. Kræfting

Konsulent

På barsel

Morten Winther Vestenaa

Specialkonsulent

Næringsstoffer, planteproduktion

Sidsel Birkelund Schmidt

Specialkonsulent

Næringsstoffer, mikronæringsstoffer

Sven Hermansen

Chefkonsulent

Næringsstoffer, planteproduktion, regeludvikling

Tove Mariegaard Pedersen

Specialkonsulent

Jordfrugtbarhed, korn, OrganicXseeds

Projekter

Jette Riis

Projektchef

Projektsupport, projektøkonomi, projektansøgninger

Ann Pouline E. Bournonville

Projektkoordinator

Janni Tilia Granger

Projektkoordinator

Jonas Holm Rasmussen

Studentermedhjælper

Julie Antonsen

Studentermedhjælper

Lone Gram

PA/Projektkoordinator

Malene Theilgaard

Projektkoordinator

Mie Falck

Projektkoordinator

Luk (Esc)