Om økologi

Økologi er fødevarer uden rester af pesticider, bedre dyrevelfærd, plads til natur og omtanke for miljøet. Økologi handler om at skabe en bæredygtig landbrugs- og fødevareproduktion og en helhedstankegang fra jord til bord.

Forbruget af økologiske fødevarer er gennem de senere år vokset markant og udgjorde i 2020 12,8 pct. af omsætningen i detailhandlen i Danmark. Samme tendens gør sig gældende i Europa og på verdensplan og væksten i økologisektoren forventes at fortsætte.

Der er cirka 4.000 økologiske landbrug i Danmark, de udgør 12,7 pct. af landbrugsarealet. Den danske regering har en national målsætning om en fordobling af det økologiske areal i 2030.

Ordet økologi stammer oprindelig fra græsk og betyder frit oversat ”læren om naturens husholdning”.

Det er en grundlæggende målsætning i den økologiske produktion at holde hus med næringsstoffer og i størst muligt omfang undgå tab af næringsstoffer.

Sundhed, omsorg, retfærdighed og balance.
- De fire økologiske principper

De fireøkologiske principper

Sundhed, omsorg, retfærdighed og balance.

Økologien er i konstant udvikling, og fire globale principper guider vejen. Principperne er formuleret for, at økologien kan imødekomme miljømæssige, strukturelle og teknologiske forandringer i samfundet, og de er et fælles udgangspunkt og en fælles holdning til økologiens udvikling.

Arbejdet med at formulere og kvalificere de økologiske principper, som er en form for grundlov for økologien, er faciliteret af den internationale økologiske organisation IFOAM.

De fire økologiske principper er derfor en vision og retningsgivende værdier for økologiske producenter over hele verden.

Mark 02

Det danskeØ-mærke

I Danmark kendes økologiske varer let på det røde Ø-mærke. Virksomheder, der producerer økologiske produkter, kan frivilligt sætte mærket på deres varer, når de er produceret under økologikontrollen i Danmark. Det er Fødevarestyrelsen, som står for kontrol og administration af mærket.

Ø-mærket fortæller, at det er de danske myndigheder, der fører kontrol med de gårde og virksomheder, der producerer, forarbejder, pakker eller mærker varerne i Danmark. Varer fra udlandet kan også have det røde Ø-mærke, hvis den seneste forarbejdning eller ompakning er sket under den danske økologikontrol.

Ø Mærke
Luk (Esc)