1. marts 2022

OrganicXseedsUdsæd skal være økologisk - bliv opdateret på reglerne her

Økologer skal som udgangspunkt bruge økologisk såsæd, frø, læggekartofler og andet formeringsmateriale.

For at skabe overblik over hvad, der findes på markedet, anvendes OrganicXseeds. Her kan danske og udenlandske frøfirmaer melde deres økologiske partier ind og økologiske landmand og gartner orientere sig om det aktuelle udbud. Der kan i særlige situationer dispenseres fra brug af de udbudte sorter i OrganicXseeds, og Landbrugsstyrelsen kan give tilladelse til brug af ikke-økologisk planteformeringsmateriale af en anden sort.

Regler og vilkår på området er beskrevet grundigt i en række artikler på LandbrugsInfo. Fagkonsulenter i Innovationscenter for Økologisk Landbrug har netop opdateret artiklerne.

Vigtige ændringer i 2022

Landbrugsstyrelsen har udarbejdet en officiel liste over arter/sortsgrupper i Kategori 1 Når en art eller sortsgruppe er placeret i denne kategori, kan der kun i særlige tilfælde gives dispensation til at bruge ikke-økologisk udsæd eller læggemateriale, fx til småskala forsøg. Desuden er der en varslingsliste med grupper, som forventes at rykke til kategori 1 inden for de nærmeste par år. Jordbær er et eksempel på en art på varslingslisten.

Specialister skal vurdere udbuddet

Landbrugsstyrelsen har besluttet at nedsætte bredt sammensatte specialistgrupper, som skal understøtte Landbrugsstyrelsen i vurderingen af, om der er et tilstrækkeligt bredt udvalg og mængde af tilgængelige sorter inden for en art eller sortsgruppe i OrganicXseeds til at klassificere i kategori 1. Hvis man ønsker at indgå i en specialistgruppe, kan man henvende sig til Landbrugsstyrelsen.

Frø og læggemateriale med omlægningsstatus

Fremover kan udsæd og læggemateriale med omlægningsstatus kun anvendes, hvis der ikke er økologisk materiale til rådighed af samme sort i OrganicXseeds, og når materialet er høstet senere end 12 måneder fra omlægningsdatoen.
Der vil dog være en overgangsordning i 2022, hvor man kan anvende omlægningsmateriale produceret i 2021 eller tidligere efter den hidtidige praksis.

70 pct. økologi i frøblandinger

Fra 2022 er det som udgangspunkt kun frøblandinger med mere end 70 pct. økologisk frø (vægt), der kan oprettes i OrganicXseeds. Hvis en landmand ønsker at anvende halvblandinger (delvist økologisk), som ikke er oprettet i OrganicXseeds, skal vedkommende altid søge individuel tilladelse til dette.

Heterogent materiale må markedsføres

Det er fremover muligt for erhvervsdrivende at markedsføre økologisk heterogent materiale uden at skulle opfylde de sædvanlige krav til f.eks. sortsafprøvning og efterfølgende certificering.

Læs mere

OrganicXseeds – den danske frødatabase

Økologiske frugttræer i OrganicXseeds

Planter og frø af grønsager til økologi

Majs-udsæd til økologer

Læggekartofler til økologisk landbrug

Frøblandinger til økologer - ændringer i 2022

Dispensationspraksis for frø af græs, kløver og efterafgrøder til økologisk dyrkning

Udsæd og læggemateriale fra omlægningsmarker

Heterogent plantemateriale til økologiske landmænd fra 2022

Udsæd og læggemateriale fra omlægningsmarker

Kontakt

Tove Mariegaard Pedersen

Tove Mariegaard Pedersen, 4025 6333, tove@icoel.dk

Luk (Esc)