15. juli 2022

Sådan kan du tørremeget små afgrødemængder

Flere landbrug er begyndt at dyrke bælgplanter til konsum. Ofte er der tale om små arealer og små mængder høstet vare. Det gør almindelige plantørringsanlæg og tørresiloer uanvendelige, og skal ærter, hestebønner, kikærter, linser og lupiner tillige glutenfri, skal afgrøderne holdes adskilt fra andre afgrøder hele vejen fra mark til lager.

Tørring i tørreposer

Innovationscenter for Økologisk Landbrug og SEGES Innovation har udarbejdet et kort faktablad om tørring i tørreposer. Det er en simpel metode til at komme i gang, og løsningen bliver brugt i høsten 2022 på to landbrug, der deltager i projektet Sunde og velsmagende bælgfrugter.

Faktabladet, der er skrevet af Henning Sjørslev Lyngvig, SEGES Innovation, gennemgår teknik og krav til blæsere og giver anvisninger på hvordan, man indretter tørringen, så man opnår den ønskede kvalitet.

Større katalog følger

Som led i projektet udarbejdes der et katalog over forskellige løsninger til tørring, opbevaring, rensning og pakning af små portioner bælgplanter til plantemad. Kataloget forventes færdig sidst på året.

Projektet Sunde og velsmagende bælgfrugter har til formål at vejlede om håndtering af kvalitetsbælgfrugter og gøre dansk dyrkede økologiske bælgfrugter kendte og anvendt af fødevareproducenterne.

Kontakt

Lars Egelund Olsen

Specialkonsulent

Ukrudt, gødskning, salgsafgrøder

Foel
Luk (Esc)