24. marts 2022, af Linda Rosager Duve

Høst øko-foderpå arealer tilmeldt inden 22. april

Økologisk foder er både svært at skaffe og dyrt i øjeblikket. Er der jord til salg eller leje i nærheden, kan indberetning og omlægning af nye marker inden 22. april være en måde at sikre sin foderforsyning på.

Mere jord, og dermed en større selvforsyning på bedriften, er en løsning som mange økologiske landmænd overvejer i øjeblikket. Hvis det er muligt at skaffe jord med etablerede flerårige afgrøder, så er det vigtigt at påbegynde omlægningen inden d. 22. april. Det skyldes, at afgrøderne ikke betragtes som første årsomlægningsafgrøder, hvis de omlægges efter d. 22. april, og derfor ikke må indgå i foderplanen for i år. Reglen gælder dog kun for de bedrifter, der er underlagt brancheanbefalingerne for økologisk kvæg.

Bedrifter, som ikke er underlagt brancheanbefalingerne, kan afgræsse eller høste græs, græsblandinger og lucerne som ”førsteårs omlægningsafgrøde” efter, at marken er indberettet til Landbrugsstyrelsen, og er påbegyndt omlægning til økologi.

Førsteårs omlægningsafgrøder må udgøre 20%

Max 20 % af foderrationen til de økologiske dyr (beregnet som kg tørstof) må komme fra førsteårs omlægningsafgrøder. Ifølge EU-reglerne udregnes det som et gennemsnit på årsbasis, mens det ifølge brancheanbefalingerne for kvæg udregnes som tørstofindhold pr. dyr pr. dag i foderrationen.

1. års omlægningsafgrøder kan kun bruges som foder til dine egne dyr (Dyr fra samme bedrift – samme CVR nr.). Hvis afgrøden sælges, betragtes den ikke længere som økologisk.

Andre muligheder for 1. års omlægningsafgrøder

Ekstensive permanente græsarealer med afgrødekoderne 250, 251, 252, 253, 254 eller 256, der forpagtes eller købes, kan anvendes som førsteårs omlægningsfoder uafhængigt af omlægningsdatoen.

Proteinafgrøder som f.eks. ærter, hestebønner, sødlupin eller blandinger af korn og bælgsæd kan også bruges som førsteårs omlægningsafgrøder, hvis afgrøden er sået efter markens omlægningsdato. Blandinger af korn og bælgsæd skal dog indeholde mere end 50 pct. bælgsæd (regnet som antal frø). Hvis proteinafgrøden skal bruges til at skabe mere selvforsyning på bedriften i år, skal marken altså både være til rådighed, og omlagt inden afgrødens etableringstidspunkt.

Omlægingstjek 05 Web

Kontakt

Birgit Ingvorsen

Birgit Ingvorsen, 2374 3798,biin@icoel.dk

Promilleafgiftsfonden
Luk (Esc)