24. marts 2022, af Karen Munk Nielsen

Tænk omlægningnår priserne er høje

Omlægningen til økologi er stagneret i 2021. Ifølge Landbrugsstyrelsens nyudgivne statistik over udviklingen i økologisk jordbrug er der tale om en beskeden vækst i arealet på blot 1 pct. i 2021. Det er markant mindre end de foregående år.

Planlæg økologi i god tid

Høje priser på det konventionelle marked motiverer erfaringsmæssigt ikke til omlægning, men en højpris-periode kan være et udmærket tidspunkt at overveje og forberede sig til omlægning, siger Jens Peter Hermansen, konsulent og projektleder i Innovationscenter for Økologisk Landbrug. Han har ansvar for ’Omlægningstjek’, der er et gratis tilbud til konventionelle landmænd, der vil vide mere om mulighederne i økologi.

”Omlægningstallene taler deres tydelige sprog, men høje priser kommer og går, og hvis man som producent overordnet har en tro på, at økologien kommer til at fylde mere i fremtiden, er det klogt i god tid at forberede sig og undersøge både muligheder og barrierer for økologi på egen bedrift. Det gælder også i en tid med rigtig flotte afregningspriser på konventionelle afgrøder,” pointerer Jens Peter Hermansen.

Han oplever da også en fortsat stor efterspørgsel efter Omlægningstjek.

”Vi har eksempelvis netop afsluttet en målrettet indsats i Norddjurs kommune med i alt 34 omlægningstjek. Der er mange forskellige incitamenter og produktioner repræsenteret blandt de 34 bedrifter, men fælles for dem er, at ejerne ser et potentiale i økologien, som de gerne vil have belyst nærmere.”

Flere trends trækker i retning af økologi

Jens Peter Hermansen peger på bevægelsen mod mere plantebaseret kost som en af flere markører for vækst i økologien.

”Mere danskproduceret planteprotein til husdyr og mennesker, øget fokus på bæredygtighed – herunder drikkevand og biodiversitet, værdibaserede indkøb hos både forbrugere, virksomheder og myndigheder samt politiske målsætninger for økologien både nationalt og i EU - det er alle eksempler på tendenser, der helt overordnet taler for øget økologisk vækst de næste mange år. Det er den virkelighed, landmændene skal tage bestik af,” siger Jens Peter Hermansen.

Kontakt

Jens Peter Hermansen

Jens Peter Hermansen, 6197 4910, jeph@icoel.dk

Foel
Luk (Esc)