16. juni 2022, af Tove Mariegaard Petersen

VinterrapsFem sorter er udbudt i OrganicXseeds

I OrganicXseeds kan du finde udbud af økologisk frø af vinterraps til kommende sæson. Der er pt. udbudt fire linjesorter og en ny hybridsort. En af linjesorterne er dog en foderraps.

Sundhed, hurtig vækst og tidlig blomstring

Når man skal vælge sort, er der en række dyrkningsegenskaber, der har særlig betydning under økologiske dyrkningsforhold. Den vigtigste er sortens sundhed, dvs. resistens over for mulige sygdomme. Hurtig vækst om efteråret er ligeledes en vigtig egenskab i forhold til at kunne dække af for ukrudt – særligt hvis man ikke radrenser eller har mulighed for at så tidligt.

Tidlig blomstring er ønskelig pga. risikoen for glimmerbøsser, der øges jo senere, rapsen blomstrer. Endelig er frøspild en parameter, der har betydning i økologien, hvor spildfrø kan blive kommende års ukrudtsproblemer. Sorterne har forskellig ’resistens’ over for skulpeopspring, dvs. skulper, der åbner sig før høst. Ud over ukrudtsproblematikken har frøspild selvfølgelig betydning for udbyttet.

Mulighed for dispensation

For nuværende er der frø af fire linjesorter og en enkelt hybridsort udbudt i OrganicXseeds. Hvis ingen af de tilgængelige sorter har de ønskede egenskaber, er det muligt at søge dispensation til at bruge konventionelt, ubejdset frø af en anden sort. For at opnå en dispensation, skal man kunne godtgøre, at de tilgængelige sorter ikke kan anvendes på bedriften.

Hybrid eller linjesort

Det debatteres ofte, om økologer har brug for hybridsorter, eller om linjesorter kan anvendes. Hybridsorterne har i kraft af hybrideffekten en kraftig vækst og et potentiale ift. ukrudtskonkurrence, men linjesorter kan også lykkes, særligt når de har god efterårsvækst, og man kan så tidligt og/eller radrense. Resistens mod skulpeopspring er primært associeret til hybridsorter, og høstmetoden spiller derfor også en rolle for resultatet.

Sorter af vinterraps i OrganicXseeds

  • Hostine, hybridsort, DLF Seeds A/S
  • Butterfly, velkendt linjesort, Nielsen & Smith A/S.
  • Randy, østrigsk linjesort, DLG Økologi og tyske Marktgesellschaft der Naturland Bauern AG.
  • Anton, linjesort, Nielsen & Smith A/S og Vestjyllands Andel.
  • Akela, foderraps ikke relevant til frøproduktion, udbydes af Camena Samen.

Det er muligt at læse mere om de udbudte sorters egenskaber på LandbrugsInfo.

Raps Svenhermansen

Tidlig blomstring er en ønsket egenskab i økologisk raps, da det mindsker risikoen for skader fra glimmerbøssernes gnav. Foto: Sven Hermansen

Kontakt

Tove Mariegaard Pedersen

Specialkonsulent

Jordfrugtbarhed, korn, OrganicXseeds

Luk (Esc)