13. juli 2022

Regler:Søg nye tillæg til Økologisk Arealtilskud nu

Frem til 28. september kan økologer tilføje kvælstoftillæg og frugt-/bærtillæg til eksisterende 3- og 5-årige tilsagn, der udløber i 2023, 2024 og 2025. Det er ikke muligt at søge nye basistilsagn.

Du søger tilsagn om tillæg i 'Ansøgningsskema om tilsagn om tillæg for reduceret kvælstoftilførsel og frugt/bær-tillæg'

Skemaerne kan udfyldes elektronisk men skal udskrives og underskrives. Du skal herefter indsende det enten pr. mail (indscannet efter underskrift) eller som brev. Landbrugsstyrelsen skal modtage ansøgningen senest 28. september.

Tilsagn om tillæg gælder fra 1. september 2022, og du skal derfor råde over marken senest 1. september. Tilsagn om de nye tillæg udløber samtidig med, at basistilsagnet for den enkelte mark udløber. Du skal huske at søge udbetaling af tilsagn og tillæg i hele tilsagnsperioden.

Frugt/bærtillæg

Du kan kun søge frugt/bærtillæg til hele tilsagnsmarker. Hvis du ikke tilplanter hele marken med en støtteberettiget afgrøde, kan du næste år i Fællesskemaet indtegne den del af tilsagnsmarken, som reelt bruges til frugt/bær-produktion. Landbrugsstyrelsen vil derefter tilrette tilsagnet for den pågældende mark.

Kvælstoftillæg: højst 65 kg udnyttet N

Søger du om kvælstoftillæg, gælder kvælstofloftet på 65 kg udnyttet kvælstof i gennemsnit for hele bedriftens harmoniareal. I modsætning til tidligere bliver basistilsagnet ikke forlænget med en ny periode ved denne ændring.

Tilsagn, der udløber 31. august 2022

Det er ikke muligt at søge om nye tilsagn til økologisk arealtilskud i 2022. Ordningen overgår til en 1-årig ’bio-ordning’ i 2023, og tilskud skal søges til foråret i Fællesskema 2023.

Ønsker du at søge et nyt 5-årigt plejegræstilsagn – f.eks. til § 3-arealer – så skal dette også søges senest 28. september.

En liste med støtteberettigede afgrøder til frugt/bærtillæg og forpligtigelser ved kvælstoftillæg i Vejledning om Økologisk Arealtilskud.

Kontakt

Birgit Ingvorsen

Landskonsulent

Regler, tilskud

Promilleafgiftsfonden
Luk (Esc)