15. august 2022

Skærpet fosforloftpå husdyrbrug

Fødevareministeriet har udsendt en ny gødningsbekendtgørelse, der 1. august 2022 sænker loftet for tildelt fosfor fra 35 til 33 kg P/ha. I 2025 sænkes det yderligere til 29 kg P/ha.

Konsekvensen af at ramme fosforloftet på en økologisk bedrift er, at arealkravet øges, og kvælstofniveauet sænkes, fordi der ikke findes mange kvælstofholdige gødninger, som ikke også indeholder fosfor. Øgro-N15 og nogle biprodukter som bl.a. vinasse vil dog kunne anvendes til formålet, fremgår det af en artikel på LandbrugsInfo af Sven Hermansen og Birgit Ingvorsen, Innovationscenter for Økologisk Landbrug.

For grise og fjerkræ kan reduktionerne have betydelige konsekvenser. Arealkravet vil for 10.000 æglæggere stige fra 61 til 73 hektar harmoniareal med de gældende fodernormer, viser beregningerne fra Innovationscenter for Økologisk Landbrug. Det vil dog kunne reduceres til 58 ha med en ændret foderstrategi.

Fosforloftet er allerede nu det første af tre lofter, som økologiske griseproducenter møder, og det vil det også være fremover. Soholdere har yderligere den særlige udfordring, at kun en meget lille del af gødningen kan flyttes til andre marker eller eksporteres ud af bedriften.

Kontakt

Birgit Ingvorsen

Chefkonsulent

Regler, tilskud

Sven Hermansen

Chefkonsulent

Næringsstoffer, planteproduktion, regeludvikling

Luk (Esc)