13. december 2022, af Erik Fog

Sådan håndterer dude nye brancheanbefalinger om gødning

Fra den 1. august 2022 er nye brancheanbefalinger for gødskning i økologisk produktion trådt i kraft. Der må højst tilføres 43 kg udnyttet N fra konventionel husdyrgødning pr. ha og 65 kg, hvis mindst 22 kg af disse er fra afgasset husdyrgødning.

Samtidig er det indført, at økologer, der leverer eget husdyrgødning og plantematerialer til biogasanlæg kan tage samme mængde totalkvælstof tilbage fra biogasanlægget, som man har leveret ind. Denne mængde kvælstof i afgasset gødning tæller ikke med, når man skal opgøre, om grænserne på 43 og 65 kg udnyttet N fra ikke-økologisk husdyrgødning er overholdt. Denne kvælstofmængde kalder vi for ”balance-N” og kan bruges på bedriften, som var det ens egen økologiske gødning. Det kan ikke sælges videre som økologisk gødning.

De nye retningslinjer er etableret for at fremme udfasningen af konventionel husdyrgødning i økologisk jordbrug og er beskrevet i Brancheanbefalinger for økologiske kvæg og svin. Anbefalingerne gælder også for økologisk planteproduktion, hvor der leveres foder til kvæg og svinebedrifter, gennem grovvarefirmaer.

Det kan være svært at overskue, hvordan man sikrer, at disse anbefalinger bliver fulgt for økologer, der får afgasset gødning fra biogasanlæg. Derfor har vi udarbejdet et regneark, der kan bruges i planlægningen af, hvor meget afgasset gødning der er plads til på den enkelte økologiske bedrift i en kommende planperiode.

I Mark Online er der også lavet faciliteter, så man gennem sæsonen kan følge, hvor stor en andel af den tilladte ramme ifølge brancheanbefalingerne, der er blevet udnyttet.

Det skulle gerne gøre det overskueligt og sikkert at håndtere gødningsforsyningen i overensstemmelse med brancheanbefalingerne.

Se vejledning og download regnearket på landbrugsinfo.dk

Se også denne video, der forklarer de nye regler for gødning i brancheanbefalingerne:

Kontakt

Erik Fog

Chefkonsulent

Bioenergi, proteinraffinering

.

Projektet "Ny viden til økologiske landmænd" er støttet af:

Promilleafgiftsfonden
Luk (Esc)