14. november, af Karen Munk Nielsen

Sådan arbejder vi medcirkulær økonomi

I en cirkulær økonomi har restprodukter og affald èt sted i produktionen eller samfundet værdi som ressource et andet sted. Med udgangspunkt i de økologiske principper om kredsløb og forsigtighed arbejder Innovationscenter for Økologisk Landbrug aktivt for, at næringsstofferne i restprodukter recirkuleres til det økologiske jordbrug, hvor de genanvendes til ny produktion.

Økologisk landbrugsproduktion er baseret på organisk gødning, og restprodukter er interessante ressourcer. Overskudsfødevarer, restprodukter fra fødevareindustrien, organisk dagrenovation (KOD), have-/parkaffald og andet plantemateriale kan forarbejdes og anvendes til foder, gødning og/eller energi. Med en forventet vækst i økologisk areal kan restprodukter bidrage til at opfylde et øget behov for næringsstoffer i det økologiske markbrug.

Men indsatsen gælder også de ressourcer, der udspringer af landbruget. Kløvergræs - motoren i det økologiske landbrug - er en ressource, der kan anvendes til meget mere end kvægfoder. Det er en klimavenlig afgrøde, der via raffinering kan blive til højværdiprotein til såvel konsum som til enmavede dyr, hvor det kan erstatte korn, soja og andre afgrøder, der kan anvendes som menneskeføde.

Aktuelt har vi fokus på:

  • At afdække muligheder og barrierer for recirkulering af organiske restprodukter
  • Kvalitet og sikkerhed ved recirkulerede restprodukter
  • At samarbejde med aktører, der håndterer restprodukter
  • At fremme adgang til biogasgødning for økologer
  • Bioraffinering af kløvergræs til ’grønt’ protein, gødning og energi.
  • Selvforsynende systemer
  • Regenerativt jordbrug

Du kan læse mere om, hvordan vi arbejder med klimaløsninger, dyrevelfærd, bedste driftspraksis og andre temaer på vores hjemmeside.

Madaffald Abor Web

Restprodukter fra fødevareindustrien, kildesorteret organisk dagrenovation (KOD) og komposteret have-/parkaffald er kilder til næringsstoffer i det økologiske landbrug. Innovationscenter for Økologisk Landbrug arbejder med at afdække gødningsværdien og renheden af produkterne.

Kontakt

Casper Laursen

Teamleder

Recirkulering, gødskning, planteproduktion

Luk (Esc)