23. november, af Heidi Mai-Lis Andersen

PRRS: Vær opmærksom på fristerfor blodprøver

Danmark har vedtaget en national strategi til reduktion af PRRS hos grise. Bekendtgørelsen om PRRS-reduktion skulle forventeligt være trådt i kraft 1. januar 2023, men pga. folketingsvalget og afventning af ny regeringsdannelse er den endelige dato for bekendtgørelsens ikrafttræden ikke fastlagt. Ifølge bekendtgørelsen skal alle besætninger med flere end 10 søer eller 100 grise i alt deklareres for antistoffer mod PRRS. Dette kræver to blodprøveudtagninger med en måneds mellemrum.

Tag blodprøverne nu

Branchen anbefaler derfor at tage blodprøverne nu. Så er du sikker på at være klar, når bekendtgørelsen træder i kraft. Vær også opmærksom på evt. PRRS-krav fra din aftager eller slagteri, og om disse krav træder i kraft inden bekendtgørelsen.

Kravene til blodprøver er:

  • Besætninger med søer eller smågrise/slagtegrise skal have udtaget 2 gange 20 blodprøver med en måneds mellemrum. Disse undersøges for PRRS antistoffer.
  • Besætninger med både søer og smågrise/slagtegrise skal have udtaget 2 gange 40 blodprøver med en måneds mellemrum. Disse undersøges for PRRS antistoffer.

Når bekendtgørelsen træder i kraft, skal dyrlæge og producent i besætninger, som har PRRS-antistofprøve med ukendt eller positiv status, hver måned udarbejde en erklæring, hvoraf det fremgår, at der ikke er klinisk forekomst af PRRS i besætningen. Erklæringen skal foreligge i besætningen og fremvises ved kontrol af Fødevarestyrelsen.

Det forventes at griseproducenter med et CHR-nr. automatisk får besked, når bekendtgørelsen træder i kraft.

Smågrise Tomas Web

PRRS er anmeldepligtig sygdom

PRRS blev i forbindelse med den nationale strategi til reduktion af PRRS hos grise tilføjet til listen over Fødevarestyrelsen anmelderpligtige sygdomme(juli 2022). Det betyder jf. §3, at ”Operatøren af en besætning med grise skal ved viden eller mistanke om, at PRRS forekommer i besætningen, foretage anmeldelse herom til en dyrlæge”.

Promilleafgiftsfonden

Kontakt

Heidi Mai-Lis Andersen

Chefkonsulent

Grise, produktionssystemer

Luk (Esc)