23. november, af Karen Munk Nielsen

Økologisk fjerkræskal igen holdes inde

Fødevarestyrelsen har 22. november 2022 hævet trusselsniveauet for fugleinfluenza fra middel til høj. Det betyder, at fugle og fjerkræ fra og med 23. november 2022 skal holdes under tag og bag hegn og dermed ikke kan være ude i det fri. Kravet gælder de fleste fuglehold, både hobbyhøns i baghaven og store professionelle farme. Dyrskuer og udstillinger kan heller ikke afholdes.

Indelukning af fjerkræ, der normalt går ude, kan medføre velfærdsmæssige udfordringer i høneflokkene. Når hønerne pludselig ikke længere har adgang til udearealet, opstår en for hønerne frustrerende situation. Frustrationerne kan udmønte sig i stress, fjerpilning og i værste fald kannibalisme.

Problemerne synes at være størst i små hønsehold, hvor næsten alle høner bruger det meste af deres vågne tid på udearealet. Indelukning af sådanne flokke opleves af hønerne som en betydelig indskrænkning af deres adfærdsmuligheder.

Flyt udelivet ind

Som i næsten alle andre sammenhænge gælder det om at forebygge. Hvis det er muligt, bør man som det første give hønerne mere plads indendørs. Samtidig bør man ændre pasningen af dyrene således, at den beskæftigelse og adspredelse, hønerne normalt får udendørs, flyttes ind i hønsehuset. Herudover bør man optimere næringsstofforsyningen og i øvrigt sikre, at klima, hygiejne og lys i hønsehuset er optimalt.

Anbefalede indsatser

  • Giv hønerne mere plads indenfor
  • Hold strøelsen ren og tør
  • Giv et mere koncentreret foder – startfoder eller fiskemel
  • Grovfoder – samme slags, samme mængde, samme tidspunkt
  • Tjek og reguler lysstyrken
Kyllinger I Hal Sokj Web

Økologistatus, når høner holdes inde

Økologisk fjerkræ bevarer den økologiske status, når det på grund af offentligt påbud ikke har adgang til udeareal. Det skyldes, at der er andre økologiske krav end udearealet, som producenterne skal overholde.

Kontakt

Niels Finn Johansen

Konsulent

Ægproduktion, slagtefjerkræ

Sofie Knorr Jensen

Konsulent

Ægproduktion, slagtefjerkræ

Luk (Esc)