30. maj 2022, af Karen Munk Nielsen

Naturmødet 2022:Økologi er bedste bud på et naturvenligt landbrug

Økologisk landbrug har grundlæggende gode forudsætninger for at understøtte vilde planter, dyr, insekter og mikroorganismer i og omkring markerne, og med målrettede indsatser kan biodiversiteten øges yderligere. Det arbejder Innovationscenter for Økologisk Landbrug for gennem flere projekter, og det var dagsordenen, da centret deltog i Naturmødet 2022 tidligere på måneden med både debatter og udstilling.

Lydhørhed for flersidet landbrug

30.000 gæster besøgte Naturmødet i år, og biolog og projektleder Bent Rasmussen, Innovationscenter for Økologisk Landbrug, oplevede i år en større lydhørhed for det økologiske landbrugs rolle end tidligere.

”Fronterne er ikke trukket helt så skarpt op mellem natur og fødevareproduktion som tidligere. Der er en forståelse for, at der også er brug for indsatser, der støtter biodiversiteten i agerlandet. Mange arter, som er knyttet til det åbne land, er i frit fald, og her kan økologien spille en vigtig rolle i at understøtte dem med føde og levesteder,” fortæller Bent Rasmussen.

Han arbejder sammen med kolleger i Innovationscenter for Økologisk Landbrug med på den ene side at værdisætte biodiversiteten for den økologiske landmand, og på den anden side at beskrive det enkelte landbrugs værdi for vilde arter i agerlandet gennem et såkaldt naturværdi-indeks.

”Indtrykket fra Naturmødet er, at det økologiske landbrug p.t. er det bedste svar på øget biodiversitet i agerlandet, men at vi selvfølgelig skal fortsætte med at udvikle den økologiske drift. Bl.a. er intensiv jordbearbejdning mod ukrudt en udfordring for biodiversiteten. Det arbejder vi med sammen med økologiske landmænd på at finde alternativer til for at sikre højere biodiversitet i markfladen,” siger Bent Rasmussen.

Han fornemmer, at jorden er gødet for partnerskaber med andre organisationer om indsatsen for et mere diverst landbrug og er bl.a. glad for, at Danmarks Naturfredningsforening meldte klart ud under en af debatterne, at landbrugsarealet ikke kun skal levere korn og kød men give plads for flersidige hensyn som klima, biodiversitet, og lokal udvikling.

”Det er netop den helhedsorienterede tilgang, vi har i Innovationscenter for Økologisk Landbrug,” konstaterer Bent Rasmussen.

Var du ikke på Naturmødet, har du mulighed for at møde Innovationscenter for Økologisk Landbrugs naturteam på Øko-Markdag 15. juni i Aarup.

Debat om træer i landskabet

På Naturmødet 2022 arrangerede Innovationscenter for Økologisk Landbrug en debat om træer i landskabet. I debatten, som Anders Lund Madsen modererede, deltog professor Henrik Vejre, KU, landmand og permakulturist Sara Overgaard Jensen og biolog Bent Rasmussen, Innovationscenter for Økologisk Landbrug. Maja E. Petersen har skrevet en artikel om debatten som er bragt i nyhedsmediet Økologisk Nu.

Naturmøde Debat

Foto: Maja E. Petersen

Projekter om landbrug og biodiversitet

Innovationscenter for Økologisk Landbrug driver flere projekter om landbrug og biodiversitet. På Naturmødet var der fokus på to af disse.

Organic RDD-projektet Organic+

Projektet fokuserer på at dokumentere natureffekterne af økologisk landbrug på såvel bedriftsniveau som på regional skala.

Robust

Projektet udvikler, undersøger og udbreder skovlandbrug i Danmark. Effekterne på C-lagring, N-udvaskning, naturværdi og konkurrence med afgrøder dokumenteres, og forretningspotentialet belyses, så danske landmænd kan se produktionsformen som en reel mulighed.

Kontakt

Bent Rasmussen

Konsulent

Landbrugsnatur, naturpleje

Luk (Esc)