31. marts 2022, af Karen Munk Nielsen

Et godt tilbud:Klimaværktøj er gratis i 2022

Landmænd kan gratis benytte det nye klimaværktøj ESGreen Tool i 2022. Eneste krav er, at man deltager i et online kursus eller en af de mange ’klimadage’, der de kommende måneder afvikles over hele landet.

Efter flere års grundige forberedelser er klimaværktøjet ESGreen Tool nu flyvefærdigt, så alle landmænd – økologiske som konventionelle, planteavlere som husdyrbrugere – kan beregne klimabelastningen fra produktionen. Værktøjet er udviklet af SEGES og Innovationscenter for Økologisk Landbrug i fællesskab. I udviklingsfasen hed det Landbrugets Klimaværktøj, og det videreføres nu under navnet ESGreen Tool af Seges Innovation, der stiller det gratis til rådighed for landmænd resten af året.

Som at have en markplan

Julie C. Henriksen, Innovationscenter for Økologisk Landbrug, der sammen med Hans Thysen, Seges Innovation, var projektleder under udviklingen af værktøjet, forventer, at klimaplaner i fremtiden bliver lige så almindelige, som foder- og markplaner er i dag.

”Vi kommer til at se voksende krav fra aftagervirksomheder, myndigheder og långivere om dokumentation for bæredygtighed. Klima er et af de områder, man allerede nu kan handle på som landmand, siger Julie Henriksen og fremhæver et helt centralt element i værktøjet:

”Man kan beregne klimaeffekten af ændret drift. Det giver et godt udgangspunkt for at sætte mål og lave konkrete handleplaner, så man ikke kun dokumenterer klimabelastningen, men også handler på den og forsøger at mindske den,” siger hun.

Involver dine økologirådgivere

Samtidig med gratis adgang og uddannelse til landmænd uddanner SEGES Innovation og Innovationscenter for Økologisk Landbrug landbrugsrådgivere i at bruge ESGreenTool i den bedriftsnære rådgivning. Julie C. Henriksen anbefaler derfor, at landmændene inddrager deres rådgivere, så klimatiltag indtænkes i bedriftens øvrige planer og strategi.

ESG = Environmental - Social - Governance

ESG-data er ikke-finansielle data, som långivere i stigende grad efterspørger, når de skal vurdere en virksomheds evne til værdiskabelse og langsigtet vækst. Inden for få år forventes landbrugsvirksomheder at skulle rapportere på ESG i forbindelse med årsregnskabet.

Kontakt

Julie Henriksen

Julie S. Henriksen, 2939 4648, jcsh@icoel.dk

Luk (Esc)