6. oktober, af Inger Bertelsen

Nye slæt-blandingermed strandsvingel skal give bedre persistens

Til sæson 2023 er der nu to nye økologiske kløvergræsblandinger, Ø40 og Ø41, der begge indeholder strandsvingel. Det er slæt-blandinger med bedre holdbarhed end blandingerne med rajgræs.

Blanding Ø40 med rød- og hvidkløver

Denne slæt-blanding har et moderat indhold af rajsvingel af strandsvingeltypen eller strandsvingel, og en stor andel af middeltidlig og sildig alm. rajgræs. Blanding Ø40 er tænkt som en slæt-blanding med hvid- og rødkløver med bedre persistens end f.eks. blanding 42. Varigheden er 2-4 år.

Blanding Ø41 med hvidkløver

Sammensætningen af græsarter i denne blanding er næsten den samme som Ø40, men blandingen indeholder kun hvidkløver, Den indeholder desuden lidt timoté for at styrke persistensen yderligere. Blandingen kan derfor også anvendes til afgræsning sidst på sæsonen. Blandingen er tænkt som en slæt-blanding med bedre persistens end f.eks. blanding 35 og 43. Varigheden er 2-4 år.

Blandingens store indhold af småfrøede arter som timoté og hvidkløver betyder, at sådybden skal være 0-1 cm for at sikre tilstrækkelig god fremspiring.

Økologiske Frøblandinger 2023

Det Permanente Frøblandingsudvalg

De anbefalede frøblandinger er udarbejdet af Det Permanente Frøblandingsudvalg. Udvalget består af et medlem fra hvert af de firmaer, der har sorter tilmeldt den danske sortsafprøvning for græsmarksplanter, fire rådgivere fra DLBR samt repræsentanter fra Aarhus Universitet, SEGES Innovation, Husdyr, SEGES Innovation, Planter & Miljø samt Innovationscenter for Økologisk Landbrug.

Ø42 Iber
Ø44 Iber
Ø45 Iber

Ved Grovfoderekskursion 2022 blev de anbefalede frøblandinger præsenteret side om side. Vil man gerne have en blanding med tæt bund, der lukker af for ukrudtet, skal man vælge Ø44. Øverst: Ø42, i midten Ø44, nederst Ø45. Foto: Inger Bertelsen.

Kontakt

Inger Bertelsen

Chefkonsulent

Bælgsæd, grovfoder, landsforsøg

Promilleafgiftsfonden
Luk (Esc)