12. april 2022, af Linda Michelle Handrup

Ny platform skal reducere landbrugets klimaaftrykpå tværs af EU-lande

En ny platform har set dagens lys i et fælles EU-projekt, der har som formål at reducere brugen af fossile brændstoffer i landbruget. Platformen skal bidrage til at kortlægge, hvad der findes af viden og teknik på området, så landmænd, gartnere, rådgivere og forskere kan samarbejde om at optimere klimaindsatsen på tværs af landegrænser.

Den nye platform hedder AG Energy Platform og er en del af et fireårigt EU-projekt under navnet Agro Fossil Free, hvor i alt ni EU-lande deltager. Fra Danmark deltager Aarhus Universitet og Innovationscenter for Økologisk Landbrug.

”Platformen har et stort potentiale for at være med til at fremme en hurtigere implementering af ny teknologi, der kan reducere klimaaftrykket fra vores fødevareproduktion ved at reducere brugen af fossile brændstoffer i landbruget. Med Ruslands invasion af Ukraine er den dagsorden blevet mere aktuel end nogensinde,” vurderer Arne Grønkjær Hansen, der er specialkonsulent inden for teknologi og miljø hos Innovationscenter for Økologisk Landbrug.

Den nye platform er både rettet mod landmænd og gartnere, der kan orientere sig om ny viden og teknologi på området, mens virksomheder kan bruge platformen til at profilere deres udstyr. Også forskere og rådgivere kan finde inspiration på den nye platform, hvor man også kan dele videnskabelige artikler og undervisningsmateriale om klimavenligt landbrug.

Videndeling for alle

Tanken er at have en fælles platform til at beskrive viden, udstyr og teknikker, der kan afhjælpe klimabelastningen fra landbruget ved at reducere brugen af fossile brændstoffer og emissionen af drivhusgasser. Det kan være alt fra eldrevne maskiner og vindenergi til dyrkningsmetoder og gødningshåndtering.

”Målet er, at så mange som muligt opretter sig som brugere af platformen, så vi kan få del i hinandens viden og erfaringer og på den måde optimere indsatsen. Det kan også handle om at inspirere beslutningstagere, når det for eksempel handler om de finansieringsmodeller, som de forskellige lande har til at implementere ny teknologi på området,” uddyber Arne Grønkjær Hansen.

Det er gratis at oprette sig som bruger på platformen, der er tilgængelig for alle. Forskere fra Aarhus Universitet kvalitetssikrer de bidrag, der kommer fra Danmark.

De ni deltagende EU-lande er Grækenland, Danmark, Holland, Tyskland, Irland, Polen, Spanien, Italien og Belgien.

Kontakt

Arne Grønkjær Hansen

Arne Grønkjær Hansen

Specialkonsulent inden for teknologi og miljø

Tlf. 23 84 08 21
Email: arne@icoel.dk

Luk (Esc)