22. juni 2022, af Maja Eline Petersen og Linda Michelle Handrup

Naturhensyn i økologisk landbrugøger biodiversiteten

Stenalt Gods på Djursland har været vært for en workshop for landmænd om biodiversitet på økologiske bedrifter. Dagen bestod af et oplæg om biodiversitet i økologien og landbrugets muligheder for at fremme biodiversitet af konsulent Bent Rasmussen fra Innovationscenter for Økologisk Landbrug efterfulgt af en dialog mellem landmændene om biodiversitet på deres bedrifter og en tur ud at se nogle af markerne på Stenalt Gods.

Markerne på Stenalt Gods har været drevet økologisk siden 1998. De har 20 forskellige afgrøder i deres sædskifte, og de sørger for at have mange afgrøder, der går i blomst - bl.a. raps, hestebønner, linser og blomstrende efterafgrøder.

Billede4

Foto: Maja Eline Petersen

Vilde urter under havren

Havren på Stenalt Gods er sået med 20 cm mellem rækkerne. Den er gødet med vinasse og Øgro placeret i rækkerne. Det gør, at de kan så tidligere, når de ikke skal ud med en tung gyllevogn. De nøjes med én radrensning kort efter såning. Det er med til at skåne markens fugle og vildt.

Havren er meget veletableret, men alligevel er der plads til vilde urter - ”ukrudt” - i bunden af afgrøden. De koster ikke udbytte, men er alligevel nok til at udgøre føde for en masse insekter. Insekterne og deres larver er helt afhængige af ukrudtsplanterne som levested, og de er igen forudsætningen for, at sangfugle og resten af agerlandets fødekæde kan trives. De mange bomlærker, gule vipstjerter og landsvaler, der fløj rundt omkring workshoppens deltagere, gav et synligt bevis på, at Stenalts landbrug er godt på vej mod et effektfuldt naturhensyn.

Billede2

Snerlepileurt er blandt de vilde urter, der vokser i bunden af afgrøden på havremarken. De mange insektbid viser, hvor gavnlige urterne er for insekterne og dermed hele fødekæden i agerlandet.
Foto: Maja Eline Petersen

Billede3
Billede

Her viser driftslederen på Stenalt Gods en mark med linser, og ved siden af er der sået en stribe med solsikker til nydelse for mennesker og vinterfoder til fuglene.
Foto: Maja Eline PetersenArrangementet blev holdt i forlængelse af et projektmøde i Organic+, der er støttet af Fonden for Økologisk Landbrug.

Kontakt

Bent Rasmussen

Konsulent

Landbrugsnatur, naturpleje

Luk (Esc)