17. maj 2022, af Karen Munk Nielsen

Studerende finder mentori Innovationscenter for Økologisk Landbrug

Erhvervsakademi Aarhus og Innovationscenter for Økologisk Landbrug indgår partnerskab om mentorordning for jordbrugsteknologer, og fem studerende kan nu se frem til at få stillet alle de svære, de nærgående og de frække spørgsmål om deres kommende karriere i landbruget. De har netop søgt og fået tilsagn fra Jens Peter Hermansen, Innovationscenter for Økologisk Landbrug, om at være deres erhvervsmentor det næste års tid, mens de uddanner sig til Agro Business Manager på akademiet.

Behov for flere, der vil være landmænd

Jens Peter Hermansen er chefkonsulent med ansvar for uddannelse og omlægning i Innovationscenter for Økologisk Landbrug, og han ser frem til at lytte til og udfordre de unge:

”Det er en opgave, der ligger i naturlig forlængelse af den indsats, vi gør i Innovationscenter for Økologisk Landbrug for at rekruttere flere dygtige unge til erhvervet. Disse unge er interesseret i at starte selvstændig virksomhed og er optaget af ejerformer og finansiering. Det er områder, vi helt sikkert kan få nogle interessante diskussioner om,” siger chefkonsulent Jens Peter Hermansen.

Han har gennem de senere år været involveret i generationsskifteindsatser, hvor netop karriereplanlægning, alternative finansieringsmodeller og personlig afklaring har været omdrejningspunkter.

Mentorordning i nye klæder

Bag erhvervsmentor-ordningen står Leif Vindum Andersen. Han er lektor og studieretningskoordinator på Erhvervsakademi Aarhus og er optaget af at give de studerende den stærkest mulige faglige ballast, inden de skal ud at etablere sig i erhvervet.

”Vi har nytænkt mentorordningen, gjort den mere erhvervsrettet og organiserer den nu som gruppeforløb. Vi forventer– og ser også - større tilslutning end tidligere, hvor det var et individuelt forløb med fokus på personlig udvikling. De studerende får mulighed for at møde spændende erhvervspersoner, og det, at det foregår i grupper, giver dem mulighed for at fortsætte samtalen i perioderne mellem møderne med deres mentor,” forklarer Leif Vindum Andersen.

  • Formålet med mentorordningen er at understøtte de studerendes indsigt og refleksioner i forhold til udviklingsveje i landbruget og fødevareklyngen.
  • De studerende har selv ansvaret for at finde deres mentor
  • Mentorerne deltager for egen regning
  • Innovationscenter for Økologisk Landbrug arbejder med rekruttering og generationsskifte i projektet Næste generation. Formålet er at tiltrække og opkvalificere næste generation af primærproducenter, der kan skabe en endnu mere bæredygtig og robust økologisk udvikling af dansk landbrug.

Kontakt

Jens Peter Hermansen

Jens Peter Hermansen, 6197 4910, jeph@icoel.dk

Luk (Esc)