28. januar 2022

LupindyrkningSådan gik det i 2021

Økologisk lupin blev dyrket på et langt større areal i 2021 end i året før. I alt 2.600 ha var udlagt med lupin, og i 36 af disse marker er der indsamlet data, som Innovationscenter for Økologisk Landbrug har opgjort, så alle kan blive klogere på baggrunden for succes eller fiasko.

2020 var et rigtigt godt år for lupin, og mange landmænd høstede høje udbytter. Det samme var ikke tilfældet i 2021, der vækstmæssigt var et mere normalt år, konstaterer Inger Bertelsen, chefkonsulent i Innovationscenter for Økologisk Landbrug, der har bearbejdet de mange data fra markerne, og samlet viden og erfaringer i en ny dyrkningsvejledning for økologisk lupin.

”Flere oplevede, at lupinerne tabte bladene tidligt, og at udbytterne ikke var i top. Til gengæld fik vi en tidlig høst, der strakte sig fra midt i august til midt i september”, fortæller hun.

Ud over en tidlig høst, var problemet med tvemodenhed begrænset i 2021, så mange kunne høste lupinerne direkte. En tredjedel af markerne blev dog skårlagt før høst.

Der er stor variation i de opnåede udbytter i de moniterede marker. Yderpunkterne er 8 hkg/ha på en JB 7, hvor lupinerne groede dårligt, og ukrudtet fik magten, og 42 hkg/ha i sorten Boragine dyrket i renbestand på JB2.

Diagram Lupin (1)

Det gennemsnitlige udbytte i de 36 marker er 22 hkg/ha i renbestand og 28 hkg/ha i blanding med vårhvede. Udsædsmængden af vårhvede har været 40-75 kg pr. ha.

”40 kg vårhvede er et godt niveau, hvis man vil opretholde udbyttet i lupin. Det viser tidligere forsøg med udsædsmængder i blandsæd. Med iblanding af 70-75 kg vårhvede må man forvente en større andel af korn i den høstede vare på bekostning af lupin," forklarer Inger Bertelsen.

Indsamlingen af data i økologiske lupinmarker fortsætter i år og i 2023.

Høst Af Lupin Iber

De smalbladede lupiner modnede tidligt i 2021. Her høstes lupin 2. september i Sønderjylland. Foto: Inger Bertelsen

Kontakt

Inger Bertelsen

Inger Bertelsen, 4034 2171, iber@icoel.dk

Foel
Luk (Esc)