1. september 2022, af Karen Munk Nielsen

Stor interessefor græsprotein

50 interesserede deltagere benyttede sidste dag i august til at besøge Aarhus Universitets græsproteinanlæg i Foulum. Her fik de et indblik i muligheder og udfordringer i udvinding af græsprotein. En god blanding af landmænd, virksomhedsfolk og konsulenter kiggede nærmere på raffineringsanlægget, der omdanner frisk græs til proteinkoncentrat, græsfiber og brunsaft, og lektor Morten Ambye-Jensen fra Institut for Bio- og Kemiteknologi fortalte, hvordan de arbejder med at finde den bedst mulige måde at behandle græsset inden proteinudvindingen.

Dagen var arrangeret i et samarbejde mellem Innovationscenter for Økologisk Landbrug, Aarhus Universitet og Food & Bio Cluster Denmark som en del projekterne Græs-prof og Go-Grass.

- Selvforsyning med protein er vigtigere end nogensinde, så der var også en del interesse blandt deltagerne for at finde metoder til at producere græsprotein lokalt på gårdene. Men det er ny teknologi, og indtil videre er forsøgene fokuseret på større anlæg, der får græs ind fra et opland på 10-15 km, fordi kravene til investeringer og styring er store, fortæller Erik Fog, Innovationscenter for Økologisk Landbrug, der leder projektet Værdiskabelse med græsprotein - Græs-prof.

Flere arrangementer om græsprotein

Der bliver flere muligheder for at se og høre mere om udviklingen inden for græsprotein i de kommende måneder.

  • 21. september er der fokus på græs-kløver-blandinger til proteinfremstilling og besøg på anlægget BioRefine ved Varde.
  • 6. oktober bliver der demonstration af høstmaskiner og procesanlægget ved Ausumgaard ved Struer og et kig på efterafgrøder.
  • 25. oktober er der igen græsproteindag på Ausumgaard, hvor Landbrugsstyrelsen præsenterer en ny tilskudsordning for dem, der vil etablere græsproteinanlæg i de kommende år, og hvor forskellige aktører inden for græsprotein fortæller om deres erfaringer indtil nu.

Se mere om arrangementerne og tilmelding på Innovationscenter for Økologisk Landbrugs hjemmeside.

Græsprof Web

Interessen for at se forsøgsanlægget, der udvinder protein af kløvergræs, var stor, da Innovationscenter for Økologisk Landbrug, Aarhus Universitet og Food & Bio Cluster Denmark inviterede til teknik-demonstration. Foto: Erik Fog.

Kontakt

Erik Fog

Chefkonsulent

Bioenergi, proteinraffinering

Promilleafgiftsfonden
Gudp
Luk (Esc)