14. juli 2022

Landmænder glade for omlægningstjek

Det er velkendt, at høje priser på konventionel mælk og korn ikke motiverer til omlægning. Ikke desto mindre oplever Innovationscenter for Økologisk Landbrug god interesse for tilbuddet om gratis omlægningstjek. Tilbuddet organiseres i samarbejde med kommuner, som ser omlægningstjek som en mulighed for at spille en positiv rolle i forhold til landbruget, øge den grønne vækst i kommunen og understøtte turisme og lokal fødevareproduktion.

- Vi har budgetteret med 185 omlægningstjek i 2022, og efter første halvår har vi allerede gennemført eller har aftaler i kalenderen om 110 besøg. Det er meget tilfredsstillende, siger Jens Peter Hermansen, Innovationscenter for Økologisk Landbrug, der leder indsatsen for omlægning i samarbejde med kommuner landet over.

Halvdelen forventer at lægge om

Men et er interessen for et gratis omlægningstjek, noget andet er, om det rent faktisk fører til omlægning. Når en kampagne i en kommune er afsluttet, evalueres den ved at kontakte landmændene og høre, hvad de synes om omlægningstjekket.

- De er samstemmende positive og føler sig bedre oplyst end før. I de to senest afsluttede kampagner svarer hhv. 43 og 53 pct. af landmændene, at de forestiller sig at lægge om til økologi inden for de næste to år. Hertil kommer en gruppe landmænd, der først skal undersøge fx afsætningsmulighederne, inden de tager stilling, fortæller Jens Peter Hermansen.

Behov for oplysning

Han er på den baggrund overbevist om, at omlægningstjek har en berettigelse, selv om økologisk drift og mulighederne for at lægge om ikke er nyt i Danmark.

- Der er et behov for oplysning, som vi første rammer, når vi går ud og tager samtalen en til en. Vi får kontakt til nogle målgrupper, som vi ellers ikke møder, og vi afmystificerer økologien, når vi får talt den igennem ud fra virkeligheden på den enkelte bedrift, forklarer Jens Peter Hermansen.

Rammer de store og de små

Omlægningstjek appellerer særligt til to typer af landmænd, enten store planteavlsbrug eller helt små brug, der har fokus på direkte salg og på at etablere en arbejdsplads via specialproduktioner. De store brug tænker strategi og virksomhedsudvikling og ønsker at positionere sig til fremtiden.

- Gennemsnittet er på 100 ha, men lige netop den type mellemstore landbrug er der ikke mange af blandt kunderne. Jeg tror, det skyldes, at disse brug ofte passes ved siden af et hel- eller halvtidsjob og er lettest at drive konventionelt, vurderer Jens Peter Hermansen.

Omlægningstjek via kommunesamarbejde

  • Gratis for landmanden – støttet af Fonden for Økologisk Landbrug
  • Består af besøg på bedriften af en fagkonsulent samt et skriftligt referat
  • Kommunen står for første kontakt til landmændene
  • Halvdelen af de besøgte landmænd forventer omlægning inden for få år

Udviklingstjek for økologer

Er du allerede økolog, tilbyder Innovationscenter for Økologisk Landbrug et gratis såkaldt Udviklings- og fastholdelsestjek. Det foregår på samme vis og vilkår som Omlægningstjek. Et Udviklings- og fastholdelsestjek er en oplagt mulighed for at få sparring til at udvikle bedriften og hjælp til at gøre mulighederne konkrete.

Kontakt

Jens Peter Hermansen

Chefkonsulent

Omlægning, uddannelse, generationsskifte

Luk (Esc)