12. oktober

Tilvænning mindsker stresshos kælvekvier

Tilvænning til malkesituationen før kælvning er vigtig for velfærden hos kælvekvier. Sådan lyder konklusionen i et litteraturstudie fra universitetet i Minnesota, som har fokus på velfærd og stress hos økologiske kælvekvier de første døgn efter kælvning.

Stress hos kælvekvier kan måles på hormonet cortisol i blodet, og målinger har vist, at niveauet kan være fordoblet hos kvier under deres første besøg i malkestalden. Andre studier har samtidig vist, at et højt niveau af cortisol i blodet øger risikoen for mastitis.

En løsning, som dæmper kviernes stress ved første malkning, er, at vænne dem til malkestalden inden kælvning. En nyere undersøgelse har således vist, at kvier, som har gået gennem malkestalden mindst ti gange de seneste uger inden kælvning - uden at blive malket - er mere rolige og tripper og sparker mindre ved første malkning. Samtidig viser de færre synlige tegn på stress i form af løftede ører og hale end kvier, som først prøvede malkestalden efter kælvning.

En anden undersøgelse viser, at kvier, som bliver tilvænnet håndtering og berøring af yver de sidste døgn inden kælvning, har 40 procent færre spark og trippen end kvier, som ikke bliver håndteret.

Et lignende studie med berøring af yver før kælvning viser, at daglig massage af yveret de sidste to måneder af drægtigheden dæmpede temperamentet, og det betød bedre nedlægning og et højere mælkeflow de første uger af laktationen.

Også aftørringer af yveret og spray med yverdesinfektion bliver nævnt som sikre virkemidler til at sænke stress ved første malkning og antallet nykælvede kvier med mastitis.

Ikke alle løsninger er lette at praktisere, og forskerne peger derfor på, at hver enkelt bedrift bør finde realistiske løsninger, som kan rumme indenfor de muligheder og den tid der er til rådighed.

Luk (Esc)