15. december 2022, af Erik Fog

Klimavenlige fødevareingredienserfra økologiske restprodukter

Græsfibre og brunsaft fra græsproteinfremstilling kan omdannes til et substrat, som mikroalger kan dyrkes på. Algerne kan derefter omdannes til værdifulde ingredienser i fødevareindustrien. Det er der både klima og penge i.

I år er et spændende projekt gået i gang med at behandle græsfibre fra græsproteinanlægget på Ausumgaard. Ved hjælp af enzymer kan græsfibrene omdannes til sukkerforbindelser og derved kan man lave et flydende substrat, hvor sukkerforbindelserne og de andre stoffer i græsfibrene bliver til næring for de mikroalger, der skal dyrkes i substratet.

Der bruges særlige linjer af mikroalger, der har gode protein- og fedtegenskaber og en neutral smag og farve, så de er ideelle som fødevareingredienser.

Disse mikroalger er ikke grønne og skal derfor ikke dyrkes i lys. Det gør det nemmere at opformere dem i almindelige tankanlæg ligesom på bryggerier.

Hvis det lykkes at raffinere processen, så den kan skaleres op til kommerciel produktion, vil det være en super nyhed, idet man så kan producere store mængder protein ud fra restprodukter med et lille forbrug af vand og energi og på et lille areal. Det vil passe perfekt ind i kravet om mere klimavenlig fødevareproduktion og en mere plantebaseret kost.

Her ”up-circles” restprodukter fra en økologisk landbrugsproduktion via industrielle processer direkte ind i fødevaresektoren. Det vil kunne skabe ekstra værdi både økonomisk og klimamæssigt for den økologiske græsproduktion til proteinfremstilling; men der er også nogle udfordringer, der skal løses for at det kan blive en økologisk godkendt produktion.

Omdannelsen af græsfibre til sukkerstoffer kræver enzymer, og de kommercielle enzymer er sandsynligvis produceret ved hjælp af GMO og kan derfor ikke anvendes i en økologisk produktionsproces.

Derfor undersøges det, om der kan findes mere naturlige enzymkilder som f.eks. svampekulturer.

Innovationscenter for Økologisk Landbrug er med i projektet med navnet EXTEND sammen med virksomheden NatuRem Bioscience, Teknologisk Institut, Danmarks Tekniske Universitet, Vestjyllands Andel, Orkla Foods og Alfa Laval. Vi kigger på, hvordan græsfibrerne bedst skal håndteres før de omdannes til substrat, og vi medvirker til at afklare de udfordringer og løsninger, der kan sikre en økologisk godkendt proces.

Extend Erik Fog

Græsfibre fra græsproteinfremstilling kan omdannes til substrat for mikroalger til værdifulde fødevareingredienser.
Foto: Erik Fog

Kontakt

Erik Fog

Chefkonsulent

Bioenergi, proteinraffinering

.

.

Projektet er støttet af:

Gudp
Promilleafgiftsfonden
Luk (Esc)