18. oktober, af Linda M. Handrup

Nyt internationalt projektvil reducere klimabelastning fra husdyr

Innovationscenter for Økologisk Landbrug er med som dansk partner i et nystartet, internationalt projekt, hvor i alt 15 lande – heraf 14 lande i Europa samt Australien – går sammen om at finde optimerede husdyrsystemer med kvæg og grise for at reducere drivhusgasudledning.

- Vi vil finde cases og beregne på dem på tværs af de forskellige deltagerlande. Det er et oplagt og relevant emne at samarbejde om, for drivhusgasser skeler ikke til landegrænser, og klimaudfordringen er global, siger Julie Cherono Schmidt Henriksen, der er specialkonsulent og projektleder hos Innovationscenter for Økologisk Landbrug.

Hun synes, projektets fokus på husdyr er vigtigt i den aktuelle klimadagsorden.

- Ofte handler klimahensyn om at omstille vores produktion til at blive mere plantebaseret, og den retning skal vi gå i, men vi skal også udvikle vores husdyrsystemer, så de bliver så klimavenlige og klimarobuste som muligt.

Bedste praksis på tværs af lande

Projektet hedder Re-Livestock og er finansieret af Horizon Europe med et fælles kickoff for de deltagende lande i Spanien til november. Formålet er at undersøge, hvilke værktøjer der findes til at dokumentere drivhusgasudledning, og at rådgive om, hvordan man kan reducere udledningen, og at lære af hinandens cases med eksempler på bedrifter, der gør det godt i de forskellige lande.

- Det bliver spændende at se, om vi kan optimere, simplificere og ensrette vores praksis på tværs af landegrænser, eller om de regionale forskelle er for store. Jeg håber og forventer, at vi kan lære af hinanden på trods af geografiske forskelle. Vi står med klimakrisen og kommende klimaforandringer som en fælles udfordring, der rammer og vil ramme landbruget, så det er en fordel at stå sammen internationalt for at finde fælles, innovative løsninger. Lige nu sker der rigtigt meget herhjemme i udviklingen af bedriftsspecifikke værktøjer, der kan beregne bæredygtighed og påvirkning af klimaet, og det vil styrke udviklingen at se, hvad andre lande gør og ensrette på tværs af landgrænser, hvis det er muligt, siger Julie Cherono Schmidt Henriksen.

Det er netop Innovationscenter for Økologisk Landbrugs rolle i projektet at se på og sammenligne de værktøjer, de forskellige lande bruger til at beregne klimaaftryk fra bedrifter. Første skridt er at indsamle danske cases og beskrive de værktøjer, vi bruger som ESGreen Tool og RISE.

Projektet er netop startet og løber de næste fire år. Innovationscenter for Økologisk Landbrug er med som partner i hele perioden. Det er ét af i alt seks nye EU-projekter, som Innovationscenter for Økologisk Landbrug deltager i med opstart inden for det næste halve år.

Kontakt

Julie Cherono Schmidt Henriksen

Teamleder

Klima, LCA, husdyrmanagement

Funded By EU
Luk (Esc)