4. oktober, af Birgit Ingvorsen

Regler:Ikke-økologisk proteinfoder til smågrise

Dispensation til 5 pct. ikke-økologisk proteinfoder til økologiske smågrise forlænges indtil november 2023.

Indtil den 31. december 2026 må der ifølge EU-regler for økologisk produktion anvendes op til 5 pct. ikke-økologisk proteinfoder til smågrise op til 35 kg. Andelen beregnes på baggrund af tørstof af landbrugsoprindelse.

Det er en betingelse for brug af ikke-økologisk proteinfoder, at det er produceret og tilberedt uden anvendelse af kemiske opløsningsmidler. Det er ligeledes en betingelse, at du udarbejder og ajourfører en foderopgørelse, der viser, at den tilladte andel af ikke-økologisk proteinfoder er overholdt. Andelen beregnes pr. kalenderår i pct. af tørstofindholdet af landbrugsoprindelse.

Organisationerne bag de danske brancheanbefalinger har besluttet at tilpasse disse, så kravet om 100 pct. økologisk foder fraviges indtil 1. november 2023, idet man forventer, at der efter høsten 2023 er adgang til de nødvendige mængder og kvaliteter, og det dermed er muligt at fodre grisene med 100 pct. økologisk foder.

Brancheanbefalingerne opdateres snarest.

Kontakt

Birgit Ingvorsen

Landskonsulent

Regler, tilskud

Promilleafgiftsfonden
Luk (Esc)