17. januar 2022

InnovationAgrarøkonomers virksomheder kan realiseres for en million kroner

Andeæg og kaninkød, is produceret af mælk fra køer på ekstensivt græs og oplevelsesøkonomi i kombination med en differentieret produktion.

Det er nogle af ideerne i de præmierede afgangsprojekter, som agrarøkonomi-studerende ved Bygholm og Nordjyllands landbrugsskoler har skrevet under overskriften ’I gang for 1 million’.

Jens Peter Hermansen, konsulent og projektleder i Innovationscenter for Økologisk Landbrug, skød de to skolers fælles konkurrence om bedste projektopgave i gang i efteråret. Han har desuden haft plads i dommerkomiteen og netop været med til at kåre vinderne. Han er imponeret over de innovative ideer i opgaverne.

”De studerende skal få en ide til en ny landbrugs- eller fødevarevirksomhed og efterfølgende lave en færdig forretningsplan – inden for rammen af 1 million kr., som vi vurderer, er et beløb, de unge vil kunne rejse. Opgaven inspirerer til innovation, og håbet er, at nye – gerne økologiske - virksomheder i praksis kan se dagens lys,” siger Jens Peter Hermansen.

Det glæder ham, at Nordjyllands og Bygholm landbrugsskoler viderefører ’I gang for 1 million’, som han var med til at søsætte som projektaktivitet i Økologisk Landsforening i 2017.

”Både skolerne og de studerende er meget bevidste om hvor svært, det er at skaffe tilstrækkelig kapital til at etablere sig i traditionel forstand. De unge er nødt til at tænke kreativt for at komme i gang med egen virksomhed. ’I gang for en million’ tvinger eleverne til at tænke i helt nye baner inden for både finansiering, produktion og forædling,” siger Jens Peter Hermansen om ideen bag konceptet.

Vinderprojekterne

  • 1.-plads, Benjamin Kjærhus: Forarbejdning og salg af is fra en mindre besætning med mobil malkestald og afgræsning af ekstensive græsarealer. Der bliver arbejdet med såvel udnyttelse af fri ressourcer, biodiversitet, socialt ansvar, ”feed no food”, gode strategiske overvejelser samt planer for skalering.
  • 2.-plads, Freja Svensen: Salg af andeæg og kaninkød. Gode analyser og innovation i forhold til produkt og udnyttelse af de potentialer, der ligger i en geografisk placering på Sjælland.
  • 3.-plads, Kristian Søndergård og Bjarke Riis Poulsen: Oplevelsesøkonomi og forædling af egne kvalitetsprodukter på en besøgsgård med egen gårdbutik og differentieret produktion af både lam, gris og kanin. Rammerne er allerede etableret, og den første spæde produktion er sat i gang sideløbende med studierne.
  • 4.-plads, Marcus Godskesen: Oksekød med god samvittighed. Leje af ekstensive arealer til opfedning af kalve med ammetanter, direkte afsætning af kød samt oplevelsesture for gæster.
Vindere I Gang For 1 Mio

Vindere og dommere. Fra venstre: Thomas H. Andersen Vækstfonden, Jens Peter Hermansen, Innovationscenter for Økologisk Landbrug, Freja Svensen, Benjamin Kjærhus, Kristian Søndergaard og Bjarke Riis Poulsen, samt Marcus Godskesen.

Kontakt

Jens Peter Hermansen

Jens Peter Hermansen, 6197 4910, jeph@icoel.dk

Luk (Esc)