13. oktober, af Malthe Karstensen

Have- og parkaffaldkan gøde 22.000 ha økologisk jord

Store mængder haveaffald og andre biomasser kan blive til kompost, der gøder økologisk jord, og interessen for emnet er stor.

Omkring 50 landmænd fra hele landet blev opdateret på viden om sammensætning, anvendelse af kompost samt reglerne herfor, da Innovationscenter for Økologisk Landbrug holdt temadag på Broholm Slot på Fyn i denne uge med rundvisning på deponianlægget Klintholm I/S, der er ejet af flere fynske kommuner.

Ifølge konsulent Anton Rasmussen, Innovationscenter for Økologisk Landbrug, er der på landsplan 410.000 ton tørstof af have- og parkaffald hvert år. Det indeholder rundt regnet kvælstof nok til, at man kan gødske 22.000 ha økologisk jord.

- Recirkulering er et centralt element i økologien, og med en udvidelse af det økologiske areal bliver vi i langt højere grad afhængige af næringsstoffer fra de restbiomasser, som er i det omgivende samfund, fortalte han under sit oplæg.

Beriget med madaffald, tang og kløvergræs

Som led i flere projekter er der på Klintholms asfalterede plads lagt tre miler op med kompost, der primært består af neddelt have- og parkaffald foruden forskellige andele af bl.a. madaffald, kløvergræs og tang. Formålet er at fremstille og afprøve kompost, der dels er jordforbedrende ved tilførslen af organisk materiale, dels bidrager med næringsstoffer til afgrøderne. Det har særligt et potentiale i det økologiske landbrug, hvor reglerne for brugen af ikke-økologisk husdyrgødning for nylig er blevet strammet.

Virker over flere år

Selv om kompost kan indeholde fornuftige mængder af de vigtige plantenæringsstoffer, herunder kvælstof, så er gødningsvirkningen ofte mere langsigtet end når man tildeler husdyrgødning, da bl.a. kvælstoffet frigives over længere tid.

Økologisk landmand Kurt Kjelde fra Vamdrup fortalte på dagen om sine erfaringer med kompost. Han komposterer alt fra have- og parkaffald til afklip fra fodboldbaner, men i forhold til gødningsvirkningen fremhæver han især én biomasse, der egner sig særligt godt til at blande i kompostbunken.

- Det bedste er efter min erfaring tang. I forhold til gødningsværdi er det komposten med tang, der er mest krudt i. Det er en af de få ting, hvor man kan se effekten på afgrøden allerede første år. Derudover er det relativt rent, det er nemt at håndtere, og det bliver hurtigt omsat, siger Kurt Kjelde, der tildeler hjemmelavet kompost på alle sine marker hvert år.

Tangen kommer typisk fra oprensning af strandkanter, når store mængder er skyllet på land.

Temadag og oplæg er led i Innovationscenter for Økologisk Landbrugs projekter 'Komposteret grøngødning', 'Kompost - recirkuleret næring og kulstof til jord og afgrøder' samr Ren recirkulering'.

Kompost 3 MKA (1)

Omkring 50 landmænd fra hele landet blev opdateret på viden om sammensætning, anvendelse af kompost samt reglerne herfor, da Innovationscenter for Økologisk Landbrug holdt temadag på Broholm Slot. Foto: Malthe Karstensen.

Kontakt

Anton Rasmussen

Konsulent

Conservation Agriculture, gødning

Promilleafgiftsfonden
Luk (Esc)