7. september, af Karen Munk Nielsen

Halmprojekt søger landmændtil at teste strøelse

Innovationscenter for Økologisk Landbrug gennemfører i øjeblikket projektet Tørt og godt – alternativ strøelse til husdyr. Formålet er at afsøge og kvalificere alternativer til strøhalm. Det gør vi blandt andet ved at afprøve udvalgte strøelsesmidler i praksis. I den anledning søger projektleder Ann-Sofie Krogh Andreassen landmænd, som har lyst til at deltage i projektet og afprøve alternative strøelsesmidler.

- Beregninger viser, at der i takt med udfasningen af konventionel strøhalm vil blive mangel på økologisk strøhalm til at dække behovet på landsbasis. Allerede ved et krav om 50 pct. økologisk strøhalm er det nødvendigt at benytte havrehalm. Det er derfor vigtigt at afsøge nye muligheder, forklarer Ann-Sofie Andreassen.

50 pct. skal være økologisk

Fra 1. januar 2023 skal mindst 50 pct. af den strøhalm, der anvendes på økologiske kvægbedrifter, være økologisk. Det er et af kravene i Brancheanbefalingerne for økologisk mælke- og oksekødsproduktion, som mange økologiske landmænd producerer under. Initiativet er et led i udfasningen af konventionel strøhalm i de økologiske stalde. Af brancheanbefalingerne fremgår desuden, at både halmproduktion og -behov årligt skal evalueres i branchekredsen for økologisk mælk og oksekød med henblik på en senere fuld udfasning af brugen af ikke-økologisk halm.

Elefantgræs og halm i piller

Pelleteret havre- og rughalm er nogle af de midler, som projektet søger at afprøve. Afprøvningen planlægges både at foretages i sengebåse eller kummer men også sammen med dybstrøelse. Desuden afprøves knust eller snittet elefantgræs som et alternativ i sengebåse.

Deltag i projektet

- Har du lyst til at deltage i projektet med din besætning eller dele af den, hører jeg gerne fra dig. Det samme gælder, hvis du allerede bruger et alternativ til strøhalm og har lyst til at deltage i et interview om dette, lyder opfordringen fra Ann-Sofie Krogh Andreassen.

Spørgeskemaer til mælke- og kødproducenter

Projektet har desuden udarbejdet et spørgeskema, som skal give et grundlæggende indblik i den nuværende brug af strøelsesmidler hos danske økologiske kvægproducenter. Spørgeskemaet er kort, og vi håber, at mange vil byde ind og besvare spørgsmålene. Det tager højst 10 minutter.

Kontakt

Ann-Sofie K. Andreassen

Konsulent

Kvæg, dyrevelfærd

Arne Munk

Chefkonsulent

Kvæg, produktion og økonomi

Støttet af

Landbrugsstyrelsen. Finanslovsmidler 2022.

Luk (Esc)