22. november, af Frank W. Oudshoorn

Grise: Biprodukterkan sænke klimabelastningen

Klimabelastningen fra foderet til drægtige søer kan nedbringes med 11 pct. ved at fodre med biprodukter som fx mæsk og pulp.

Foder er en tung post i klimaregnskabet for grisekød. Derfor er det vigtigt at undgå spild, sikre en høj fodereffektivitet og vælge foderemner med et lavt klimaaftryk.

Et nyt faktablad fra Innovationscenter for Økologisk Landbrug beskriver, hvordan fodring af drægtige søer med biprodukter fra spritproduktion og proteinsyntese af kløvergræs sænker udledningen af drivhusgasser med op til 11 pct.

I Danmark angiver foderstofleverandører klimaaftrykket pr. kg tørstof eller FEsv, men der er tale om standardværdier for konventionelle råvarer. Innovationscenter for Økologisk Landbrug har i projektet Winterfeeding of organic sows (WiFi) beregnet klimabelastningen fra nogle af de biprodukter, som grisene kan udnytte.

Beregningerne tager afsæt i en foderplan, der indeholder en kraftfoderblanding med korn og ærter samt kløvergræsensilage som grovfoder. Når der anvendes mæsk i kraftfoderblandingen, og når kløvergræsensilagen erstattes af græspulp, falder klimabelastningen med de nævnte 11 pct.

Gris Spiser Græspiller

Om projektet

Projektet WiFi er støttet af Svineafgiftsfonden og Organic RDD, og formålet er at undersøge potentialet i at anvende store mængder grovfoder om vinteren til økologiske søer til gavn for både klimaet og landmandens bundlinje. Projektet fortsætter til udgangen af 2023.

Svineafgiftsfonden
ICROFS RDD

Kontakt

Frank Willem Oudshoorn

Chefforsker

Klima, systemanalyse

Luk (Esc)