6. januar 2022

Fytase i rug:Linjesorter er rigere på fytase end hybrider

Økologer må ikke tilsætte fytase til foderet og er derfor afhængige af foderkornets naturlige indhold af fytase. Stoffet er afgørende for husdyrenes udnyttelse af fosfor i foderet og har således både en fodrings- og miljømæssig betydning.

Stor variation mellem sorter

Rug er den bedste kilde til naturlig fytase efterfulgt af triticale og hvede, men der er også sortsforskelle inden for arterne. Det viser resultaterne af økologiske landsforsøg i 2020 og 2021 med vinterrug, vintertriticale og vinterhvede.

”I vinterrug har vi målt det højeste indhold i sorterne Inspector og Dukato. Det er begge linjesorter, og fytaseindholdet er omkring 80-90 pct. højere end i hybridsorterne. Udbyttet er ganske vist lavere i linjesorterne men ikke i en grad, der rykker ved, at de er den bedste kilde til fytase,” fortæller Tove Mariegaard Pedersen, Innovationscenter for Økologisk Landbrug, der har analyseret forsøgene.

Variation i indhold af fytase i tre vintersædsarter. Kilde: Landsforsøg 2021

  • Hvede: 631-931 FTU/kg
  • Triticale: 642-1566 FTU/kg
  • Rug: 2466-4429 FTU/kg

Enzymer kan være en løsning i fjerkræfoder

Rug er desværre ikke egnet som fodermiddel til fjerkræ, og i den økologiske fjerkræproduktion mærker man derfor særligt konsekvenserne af manglende fytase i foderet. Ud over hvede er havre og majs bredt anvendt som fjerkræfoder, men ingen af disse indeholder fytase af betydning for tilgængeligheden af fosfor. Tilsætning af ekstra fosfor af mineralsk oprindelse er derfor nødvendig, og det efterlader fjerkræproducenterne i en situation, hvor de risikerer at ramme fosforloftet og derfor ikke kan gødske markerne optimalt.

Men måske er der et alternativ til syntetisk fytase, fortæller Sofie Knorr Jensen, der er fjerkrækonsulent i Innovationscenter for Økologisk Landbrug.

”Det høje fytaseniveau gør det interessant at undersøge, om ikke rug alligevel kan inkluderes i foderet til fjerkræ. Det kunne være i form af små mængder af de bedst egnede sorter, men tilsætning af egnede enzymer som xylanaser er også muligt. De findes og er faktisk tilladt at bruge,” konstaterer Sofie Knorr Jensen.

Rug har i øvrigt den hensigtsmæssige egenskab, at den ikke mister fytase ved opvarmning i samme grad som hvede og byg.

Konklusioner om fytase i vintersæd

  • Vinterrug indeholder markant mere fytase end triticale og hvede
  • Linjesorterne Inspector og Dukato er rigere på fytase end forsøgets hybridsorter
  • Der er sammenhæng mellem kerneudbytte og fytaseindhold, men det vides ikke, om det skyldes genetik eller fortyndingseffekt
  • Tendens til højere fosforindhold ved stigende fytaseindhold i kernen

Kontakt

Tove Mariegaard Pedersen

Tove Mariegaard Pedersen, 4025 6333, tove@icoel.dk

Sofie Knorr Jensen

Sofie Knorr Jensen, 2542 9318, sokj@icoel.dk

Luk (Esc)