14. februar 2022

Næstformand i EGTOPFrank Oudshoorn skal de næste fire år rådgive EU-Kommissionen

Chefforsker Frank Oudshoorn, Innovationscenter for Økologisk Landbrug, er valgt til den permanente ekspertgruppe, EGTOP, der rådgiver EU-kommissionen om tekniske aspekter af økologi.

De 12 medlemmer af den permanente EGTOP-gruppe har til opgave at give en videnskabelig og principiel vurdering, når et medlemsland foreslår at tilføje eller fjerne midler fra de bilag, der regulerer hvad, økologer må bruge, fx gødninger, jordforbedringsmidler, basisstoffer etc. Til at hjælpe sig kan de indkalde særlige eksperter på de pågældende områder.

Frank Oudshoorn nævner biochar som eksempel på et forslag, EGTOP har behandlet.

”Det endte med en godkendelse men med en række betingelser. Diskussionerne bølgede højt undervejs og handlede om, hvor naturligt det er at tilføre biochar til økologisk jord, og om den økologiske værdi af at lagre kulstof og gavne jordstrukturen, altså ret principielle diskussioner,” fortæller Frank Oudshoorn.

Et middel, som ikke kom gennem EGTOPs nåleøje, er såkaldt stripped N, dvs. kvælstof fra fx ventilationsluft, der fældes med syre.

”Det er mineralsk kvælstofgødning, som vi vurderede, ikke er i overensstemmelse med principperne for økologisk jordbrug,” forklarer Frank Oudshoorn.

EGTOPs rapporter er offentlige.

Medlemmerne af det permanente EGTOP-udvalg er udpeget på baggrund af deres faglige ekspertise efter en ansøgningsprocedure. Frank Oudshoorn er næstformand for EGTOP, en post, han også bestred i den foregående fireårige periode.

Kontakt

Frank Oudshoorn

Frank W. Oudshoorn, 2093 8700, foud@icoel.dk

Luk (Esc)