1. marts 2022

Danske nødderNødder er højværdiafgrøde med positive sideeffekter

Hvert år importerer Danmark tonsvis af økologiske hasselnødder, valnødder og mandler. Efterspørgslen er stor og vil formentlig stige yderligere i takt med omlægning til en mere planterig kost.

En meget lille del produceres i Danmark, men sådan behøver det måske ikke være fremover, for det danske klima egner sig som bekendt til både hasselnødder og valnødder – og i en ikke fjern fremtid måske også mandler.

Lille produktion - stor efterspørgsel

Der er imidlertid kun få professionelle avlere af nødder i Danmark, og de kan slet ikke dække efterspørgslen. Det fortæller Julie Rohde Birk, der er konsulent og projektleder i Innovationscenter for Økologisk Landbrug med skovlandbrug og biodiversitet som speciale. Lige nu er hun i gang med at opsøge avlerne for at samle viden om produktionen og skabe øget interesse for den.

”Den plantebaserede dagsorden gør det interessant at se på højværdiprodukter til konsum. Der er plads til flere danske nøddeproducenter i markedet, og kan man lave noget tju-bang for skillingen med nødder, så er det jo værd at dele den viden,” siger Julie Rohde Birk.

Arbejdet foregår takket være en bevilling fra FØL, og ud over hos danske avlere søger Innovationscenter for Økologisk Landbrug viden om nøddeproduktion i de dele af udlandet, hvor produktionsforholdene minder om de danske.

"Projektet er etårigt, så i denne omgang kommer vi ikke til at lave forsøg, men gennem konkrete eksempler vil vi beskrive muligheder og økonomi i produktionen. Viser dette projekt som forventet gode potentialer for dansk, økologisk nøddeproduktion, kan vi måske på længere sigt følge det op med forsøg,” siger Julie Birk.

Gavner klima og biodiversitet

Projektet indebærer også at se på hvordan, nødder kan tænkes sammen med andre produktioner.

”Man behøver ikke nødvendigvis anlægge store plantager. I en traditionel markdrift med etårige afgrøder vil nøddehegn skabe variation både landskabsmæssigt og på mikroplan og kunne spille en rolle i udviklingen af et dansk skovlandbrug,” forklarer Julie Rohde Birk.

”Da der er tale om vedplanter, vil de også kunne bidrage med andre kvaliteter end lige frugterne. Det kan være en positiv klimaeffekt i kraft af øget kulstoflagring, og det kan være nye levesteder for insekter og dyr,” tilføjer Julie Birk og nævner hasselmusen som eksempel på en art, der er presset på føde og levesteder i Danmark.

Projekt ’Øko-nødder i Danmark’

Projektet indsamler og formidler viden og erfaringer om økologisk dyrkning af nødder og lignende produkter under danske forhold.

  • Formålet er at skabe et fundament for en bæredygtig nicheproduktion af nødder i Danmark
  • Arbejdet omfatter bl.a. hasselnødder, valnødder, mandler, kastanjer
  • Projektet er etårigt og er støttet af Fonden for Økologisk Landbrug

Kontakt

Julie Rohde Birk (1)

Julie Rohde Birk, 2542 9303, juli@icoel.dk

Foel
Luk (Esc)