24. maj 2022, af Niels Finn Johansen og Karen Munk Nielsen

Foder til fjerkræ:Egne råvarer er stor økonomisk fordel

Det seneste halve års store foderprisstigninger uden tilsvarende stigninger i ægnoteringen har bragt mange økologiske ægproducenter i en alvorlig økonomisk klemme. Værst ser det ud for producenter uden egenproduktion af foder. De skal indkøbe alt foder til den høje pris. Derimod ser det noget bedre ud for producenter, der har en stor egenproduktion af foderråvarer. Her er det kun tilskudsfoderet, der stiger i pris. Gevinsten ved egenproduktion af foder er større, jo større andel af råvarer man selv producerer.

Man kan selv producere næsten alt foder til høns

I projektet ”Den alsidige fjerkræbedrift” (Økologisk Landsforening 2016-2017) blev der med udgangspunkt i en økologisk ægproduktion med 18.000 høner, studeproduktion og 250 ha. planteavl lavet sædskifteplaner og gennemført fodringsforsøg. Målet var at undersøge hvor høj grad af selvforsyning, man kan opnå, og hvilke afgrøder man skal prioritere.

Konklusionen blev, at mindst 80 procent af råvarerne kan komme fra egen bedrift, og går man en smule på kompromis med enkelte af næringsstofferne i foderet, kan man opnå 100 procent egenforsyning med råvarer af landbrugsoprindelse – og helt økologisk.

Visse typer grovfoder kan bidrage med en ikke uvæsentlig andel af høners energibehov. En optimal udnyttelse af grovfoder vil derfor være en måde at mindske foderomkostningerne på, samtidig med at grovfoderet har gunstig effekt på sundhed og velfærd.

Stor økonomisk gevinst med nuværende priser

Økonomien ved selv at producere sine råvarer er svær at beregne, og beregningerne viste heller ikke nogen stor gevinst i et normalår som 2017. Hvis beregningen blev foretaget i 2022, ville gevinsten blive særdeles stor - stor nok til at redde en bedrift fra konkurs. Selvforsyning med foder gør fjerkræejendommen mere robust.

Mulighederne for selv at producere egnet økologisk foder til fjerkræ er beskrevet i to publikationer fra 2017 i projektet 'Den alsidige fjerkræbedrift'. Fjerkrækonsulent Niels Finn Johansen er medforfatter på begge publikationer.

Katalog over råvarer

Kataloget Egenproducerede foderråvarer til økologisk fjerkræ giver overblik over de vigtigste råvarer til foder. Det indeholder datablade på 17 tørfodermidler og 16 grovfodermidler med information om dyrkning, sædskifte, høst og opbevaring samt oplysninger om næringsndhold og evt. ernæringsskadelige stoffer, hvor disse data er tilstede.

Samspil mellem mark og stald

Rapporten Bedre samspil mellem mark og stald har fokus på proteinfoder og særligt alternative grovfodermidlers rolle i forhold til fjerkræets næringsstofbehov og til sædskiftefordele i marken.

Hvide Høns Foto KMN Web

Kontakt

Niels Finn Johansen

Konsulent

Ægproduktion, slagtefjerkræ

Luk (Esc)