3. februar 2022

BælgsædNye dyrkningsvejledninger om linser og kikært

Interessen for at dyrke bælgsæd til fødevarer er stigende, og økologiske landmænd rundt om i landet eksperimenterer allerede med at dyrke linser, soja, kikærter og hestebønner til konsum. Nu er der hjælp at hente for de innovative landmænd i to nye dyrkningsvejledninger fra Innovationscenter for Økologisk Landbrug.

”Det er første gang, vi kan præsentere dyrkningsvejledninger for linser og kikærter under danske forhold,” fortæller chefkonsulent Inger Bertelsen, Innovationscenter for Økologisk Landbrug, som har forfattet de to vejledninger.

”De landmænd, der kaster sig ud i at dyrke nye afgrøder til et nyt marked, skal gerne opleve en vis succes. Det håber vi, vejledningerne kan bidrage til, og derfor kommer de allerede nu, selv om forsøg og erfaringer fra dansk praksis stadig er beskedne,” siger Inger Bertelsen, der derfor også har dykket dybt i den udenlandske litteratur i arbejdet med at skrive dyrkningsvejledningerne

For både linser og kikærter gælder, at man skal være kritisk med hensyn til lokalitet. Langt fra alle egne af landet er velegnede til de nye afgrøder.

”Kikærter hører til i de lunere egne i Danmark, og selv her kan sen modning være en udfordring. Linser er en spinkel afgrøde, der kræver en helt jævn mark fri for sten og ukrudt,” fortæller Inger Bertelsen om nogle af de krav, afgrøderne stiller.

Hun pointerer desuden, at afstand i sædskiftet mellem de ’nye’ bælgsædsarter og fx ærter og hestebønner er særdeles vigtig, da de deler nogle af de samme sædskiftesygdomme.

Aktuelle projekter øger viden om bælgfrugter

Innovationscenter for Økologisk Landbrug har i år flere indsatser, der skal øge viden om bælgfrugter fra dyrkningen i marken til de ligger på tallerkenen.

Projektet Sunde og velsmagende bælgfrugter har fokus på at dyrke, forarbejde og stille danske råvarer til rådighed for fødevareproducenter, der kan afprøve dem og bidrage til, at smagen af ’dansk’ bliver kendt og udbredt.

I projektet Samdyrkning af konsumafgrøder styrkes udviklingen af teknikker, der kan adskille samdyrkede afgrøder, herunder bælgsæd.

Sorts- og dyrkningsforsøg med ærter, hestebønne, lupin, linser og kikærter fortsætter i Landsforsøgene 2022 i regi af projektet KlimaMad, og der er særlig fokus på ærter i to større projekter KlimÆpro og Peas & Love.

Kikært Iber

Kikærter er relativt kraftige planter, der bliver 30 til 70 cm høje. Bælgene indeholder et til to frø. Foto: Inger Bertelsen

Kontakt

Inger Bertelsen

Inger Bertelsen, 4034 2171, iber@icoel.dk

Luk (Esc)