19. oktober, af Sven Hermansen

Danske rådgiverehjælper økologien i gang i Indonesien

Innovationscenter for økologisk landbrug deltager i et Danida-projekt i et program om grønne partnerskaber. Opgaven for vores vedkommende er at bidrage til, at de økologiske principper bliver formidlet, diskuteret og udmøntet i praksis blandt de mange parter, der er så nødvendige for at få god lokal økologi til at fungere. Projektet opererer med en sammenhæng fra landmandens ret barske virkelighed via processer og forarbejdning hele vejen ud til en forbruger, der har viden, evne og vilje til at ville købe et stykke økologisk ost.

Kooperativer indsamler mælken

Mere konkret har vi, Vibeke Fladkjær, SEGES, og overtegnede netop været i Østjava, i landsbyen Nongkojajar, hvor landbrugskooperativet KPSP og den socioøkonomiske NGO BinaSwadaya er centrale partnere i projektet. KPSP repræsenterer ca. 8.000 mælkeproducenter, som hver har mellem tre og 15 køer. Mælken leveres umiddelbart efter hver malkning til lokale collectionpoints, hvor der tages prøver og nedkølingen starter. Derefter samles mælken i tankbiler, som distribuerer den videre ud i landet. KPSP formidler foder og har et hold af veterinærer og rådgivere, der arbejder tæt sammen med landmandsgrupperne.

En udfordrende dagligdag

NGO’en Bina Swadayas opgave i projektet er at formidle viden om økologi i landmandsgrupper. Der er mange interesser, der skal afvejes i sådan et projekt, hvor økologi er nyt, traditionerne er mange, og landmandens udfordringer først og fremmest er at få dagligdagen til at fungere. Det er ikke mindre aktuelt efter at en epidemi med mund- og klovesyge gik over egnen. Der er generelt stort fokus på traditionel urtemedicin, der som metode stadig står stærkt i manges bevidsthed.

Vi hjælper med at udvikle regler

Vi mødte partnerne for første gang efter at have kommunikeret over nettet på møder og webinars. Der arbejdes stadig på at færdiggøre et nationalt regelsæt. Vi har givet input til formuleringerne med det formål at finde et realistisk og realiserbart regelsæt, hvor økologi baseret på de fire økologiske principper kan identificeres med væsentlige forskelle og fordele, men uden en detailregulering, der gør det umuligt for den enkelte at leve op til. Indtil det er på plads, kontrolleres økologien efter et regelsæt forvaltet af LeSOS, en anden dedikeret NGO.

IMG 4360 Formand For Landmandsgruppen Thorin Hadi Sideqi Viser Rundt Sher Web

Dyrevelfærden skal løftes

Vi er kommet hjem efter en uge hvor vi besøgte de første landbrug der er under omlægning. Alle køer står som udgangspunkt bundne uden mulighed for at komme ud. Det betyder, at der skal arbejdes med staldindretning, underlag og udendørs løbegårde. Dyr på egentlig græsning er ikke en mulighed i de små tætbebyggede landsbysamfund. Den generelle opmærksomhed på dyrevelfærd skal øges, især småkalvene kan de fleste steder trænge til forbedrede forhold.

IMG 1295 Løbegård Med Bevoksning Sher Web

Foreslår forsøg med grovfoder

Ydelsen svinger mellem 3.000 og 5.000 kg mælk. Der er meget store forskelle mellem besætningerne. At lære af de bedste er også en tilgang vi vil udfordre de nye økologirådgivere på. I fodringen er der allerede en stabil forsyning af råvarer til et økologisk godkendt tilskudsfoder med ca. 15 pct. råprotein. Det er et par procent lavere end i det konventionelle foder, men til gengæld er det en smule billigere. Et område, der klart kan løftes, er kvaliteten af grovfoderet. Den dominerende afgrøde er en græsart, der hedder Steva. Lidt lig elefantgræs, når den som i dag høstes efter 60 dage, med en højde på to meter. For at undersøge effekten af grovfoderkvalitet har vi sat et forsøg op med 60, 45 og 30 dages høstintervaller. Der dyrkes også forskellige bælgplanter, der kan være med til at hæve proteinindholdet. Her har vi foreslået eksperimenter med øget andel i grovfoderet.

IMG 1348 Grovfoderkvalitet Sher Web

Vender optimistiske hjem

Projektet skal hjælpe økologien i gang, men også fokusere på den enkelte landmands vidensniveau, så indtjeningen kan forbedres. Der er stor entusiasme blandt landmænd, rådgivere og de der holder processen kørende. Vi herfra er meget optimistiske i forhold til at få økologien godt fra land i Nongkojajar.

Projektet 'Pilot Market Driven Organic Dairy in Indonesia' omfatter hele værdikæden fra jord til bord og gennemføres i et samarbejde mellem Arla, Indolakto, Landbrug & Fødevarer, Innovationscenter for Økologisk Landbrug og SEGES Innovation. Projektet er støttet af Danida Market Development Partnerships (DMDP).

Kontakt

Sven Hermansen

Chefkonsulent

Næringsstoffer, planteproduktion, regeludvikling

Luk (Esc)