26. juli 2022

Brug af udearealerførste omlægningsår

Økologiske grise og fjerkræ kan nu komme på udearealer allerede i markens første omlægningsår. Det skyldes en ændring i EU-forordningen.

Loft på andel af omlægningsfoder i samlet foderration

Første års omlægningsfoder må højst udgøre 20 pct. af den samlede foderration på årsbasis.

Tilsammen må 1. års omlægningsfoder, og 2. års omlægningsfoder (f.eks. i indkøbt foderblanding eller i foder til hjemmeblanding) højst udgøre 25 pct. for den enkelte dyregruppe. Foderplaner og beregningen af indholdet af førsteårs- og indkøbt omlægningsfoder skal fremgå tydeligt ved økologikontrol.

Øko-grise – vær opmærksom på søerne

Søerne kræver ekstra opmærksomhed, da de kan optage store mængder græs fra marken. En gennemsnitsso vil årligt optage omtrent 8 kg frisk græs, hvilket svarer til ca. 13,6 pct. af den årlige foderration.

Opmærksomhedspunkter, når du har dyr på 1. års omlægningsmarker (0-12 mdr. fra påbegyndt omlægning):

  • andelen af 2. års omlægningsfoder i indkøbte foderblandinger
  • andelen af omlægningsfoder i hjemmeblandinger
  • slæt fra omlægningsmarker, der anvendes som grovfoder f.eks. i vinterperioden

Øko-fjerkræ – undgå max forbrug af 2. års omlægningsfoder

Både æglæggere og slagtekyllinger optager derimod en forsvindende lille andel af græsset på udearealerne – regnet i kg tørstof. Derfor skal producenterne kun være opmærksomme på ikke at gå helt til max mht. tildeling af 2. års omlægningsfoder.

Kontakt

Heidi Mai-Lis Andersen

Chefkonsulent

Grise, produktionssystemer

Sofie Knorr Jensen

Konsulent

Ægproduktion, slagtefjerkræ

Promilleafgiftsfonden
Luk (Esc)