7. januar 2022

BrancheanbefalingerEn række nye brancheanbefalinger for økologisk kvæg og grise træder i kraft i år.

Økologiske husdyrproducenter skal her i 2022 være opmærksomme på ændringer i de brancheanbefalinger, som Økologisk Landsforening og Landbrug & Fødevarer sammen med mejerier og slagterier og Dyrenes Beskyttelse har vedtaget.

Ekstra velfærdskontrol og økologisk halm til grise

I griseproduktionen drejer det sig om et krav om brug af økologisk strøelse. Fra høsten 2022 skal der føres logbog over forbrug og indkøb af strøhalm som dokumentation for, at mindst 50 pct. af den anvendte halm er økologisk. Desuden kan producenter, der får konstateret velfærdsovertrædelser i Landbrugsstyrelsens økologikontroller, blive pålagt ekstra kontrol for egen regning. Denne velfærdskontrol gælder producenter, der leverer grise til Friland, Organic Pork eller Tican, da disse slagterier har tilsluttet sig brancheanbefalingerne.

Ko og kalv har krav på 24 timer sammen

Økologiske køer og kalve har hidtil skullet være sammen i mindst 24 timer efter kælvning. Det skal de fortsat, selv om kravet ikke længere er en del af økologireglerne. Branchen har besluttet at indføje det i brancheanbefalingerne for producenter af mælk og kød, og kravet er gældende fra 1. januar 2022.

Ikke økologisk gødning begrænses

Såvel grise- og kvægproducenter som planteavlere, der dyrker foder til disse produktioner, kan fremover maksimalt anvende 43 kg N i ikke-økologisk husdyrgødning pr. ha, dog op til 65 kg N, hvis mindst 22 kg stammer fra biogasanlæg. Kravet træder i kraft for planperioden, der begynder 1. august. Innovationscenter for Økologisk Landbrug har tidligere beskrevet de fremtidige gødningsregler. (LINK)

Kontakt

Birgit Ingvorsen

Birgit Ingvorsen, 2374 3798, biin@icoel.dk

Promilleafgiftsfonden
Luk (Esc)