9. december 2022, af Linda Michelle Handrup

Alternativer til husdyrgødninggiver nye udfordringer

Branchen ønsker, at brugen af husdyrgødning fra konventionelle landbrug i økologiske landbrug skal udfases for at øge troværdigheden omkring den økologiske produktion og gøre økologisk landbrug mere selvforsynende med gødning. Samtidig siger politiske mål, at det økologiske landbrugsareal skal vokse. Men hvad med gødningen – hvor skal den komme fra, og hvilke udfordringer ligger der i at bruge genanvendt materiale som for eksempel madaffald som alternativ til husdyrgødning? De spørgsmål er Innovationscenter for Økologisk Landbrug i gang med at finde svarene på.

I en ny rapport har innovationscentret undersøgt, hvilke uønskede forurenende stoffer der findes i genanvendt materiale, og hvordan man kan behandle materialet for at reducere mængden af disse stoffer, inden det genanvendte materiale lander på marken.

”Vi har især fokuseret på biogasgyllen fra madaffald og affald fra detailhandel og procesindustri, der er et oplagt alternativ til husdyrgødning, når man vil tilføre næringsstoffer til jorden. Her skal vi have styr på, om det er sikkert at anvende for miljøet og for de fødevarer, gødningen skal nære. Vi mangler analyser af, hvorvidt det genanvendte materiale stemmer overens med de økologiske principper og dermed kan bruges i større skala i det økologiske landbrug,” fortæller Maria Alejandra Arias Escobar, der er specialkonsulent og forfatter til rapporten, der er skrevet i EU-projektet Organic Plus.

Madaffald Casl (1)

Foto: Casper Laursen

Forståelsen af gødning skal udvides

I husholdningsaffaldet med madrester er mikroplast – i form af rester fra selve affaldsposerne og fra affald, der ikke er sorteret korrekt – det forurenende stof, der kan være problematisk for miljø og sundhed. Udfordringen med at bruge genanvendt materiale som gødning er, at der er mange forskellige typer af forurenende stoffer, der har forskellige karakteristika og kræver forskellige teknikker for at blive reduceret eller fjernet, forklarer Maria Alejandra Arias Escobar.

”Det er en balance, at man skal udvikle teknik, der kan behandle de uønskede, forurenende stoffer, så det genanvendte materiale bliver sikkert at anvende, uden samtidig at reducere materialets næringsværdi.”

Hun påpeger, at den stramme regulering på området giver begrænsninger for, hvilket materiale man kan bruge som gødning i økologisk landbrug. Indtil nu har man i Danmark primært fokuseret på at genanvende husholdningsaffald som gødning til den økologiske produktion.

”Vi har brug for en bredere forståelse af det genanvendte materiale, der kan anvendes til gødning, og vi har brug for at definere deres forskellige forurenende stoffer og få reguleringer på området, så det kan bruges forsvarligt i økologisk landbrug. Hvis vi ikke vil mangle gødning til det økologiske landbrug for fremtiden, skal vi turde se på nye alternativer som for eksempel slam.”

Den sociale vinkel skal også med

”Vi mangler også at blive klogere på det sociale aspekt og høre synspunkter fra forbrugere og landmænd, for hvis de ikke er med på at udvide den traditionelle opfattelse af, hvad gødning er, og finde nye alternativer, er vi lige vidt,” vurderer Maria Alejandra Arias Escobar.

Netop forbrugernes holdning til, hvilken gødning der er brugt til deres fødevarer, er Innovationscenter for Økologisk Landbrug også i gang med at undersøge i et projekt med fokus på plantebaseret gødning. Ud fra et fokusgruppeinterview er der indikationer på, at forbrugerne tillægger det meget lav betydning, hvilken type gødning fødevaren har fået. Når de vælger, hvilke varer de lægger i indkøbskurven, vurderer de på pris, pesticider og klimavenlighed, men ikke på gødning. Det sociale aspekt i udviklingen af nye typer af gødning vil innovationscentret kigge nærmere på i 2023.

Kontakt

Maria Alejandra Arias Escobar

Specialkonsulent

EU-projekter, internationalt samarbejde

Luk (Esc)