3. juni 2022, af Finn Strudsholm og Karen Munk Nielsen

Nyt fra udlandet:Koen er bedre end suttespanden for kalvens adfærd

Kalve, som drikker mælken fra koen, sutter mindre på andre kalve end kalve, som drikker mælken fra en spand med sut.

Det viser et forsøg fra Schweitz, hvor forskerne fulgte adfærd, tilvækst og sundhed hos spædekalve gennem de første 16 leveuger. Undersøgelserne foregik på to økologiske gårde med i alt 58 kalve.

Halvdelen af kalvene fik lov til at drikke mælk fra koen to gange om dagen, hvorefter de var sammen med koen i 30 minutter. Den anden halvdel af kalvene drak samme mælkemængde fra en spand med sut. Alle kalve gik i grupper med andre kalve.

Mælkeoptagelsen hos kalvene, som pattede fra koen, blev målt ved at veje kalven før og efter, den drak mælken. I den første uge var det seks liter pr. døgn stigende til op mod 10 liter i uge 16.

Resultaterne viser, at sutten på andre kalve – såkaldt cross-suckling - var signifikant lavere og næsten halveret hos kalve, som drak mælken fra koen i forhold til kalve, som drak mælken fra spand. Der blev observeret 0,53 tilfælde pr. observationsperiode hos de diende kalve versus 0,83 tilfælde hos spand-fodrede kalve.

Kalvenes tilvækst blev målt gennem alle 16 uger. Bortset fra en højere tilvækst hos de diende kalve i den første uge var tilvæksten ens og høj ved de to behandlinger. Den steg fra et niveau på 650 g/dag de første uger til 1150 g/dag sidst i forløbet. Også forekomsten af diarre og luftvejsinfektioner og deres indhold af antistoffer i blodet var ens på de to behandlinger.

Forskerne konkluderer, at selv delvis adgang til koen for at drikke mælk tilfredsstiller kalvens naturlige suttebehov bedre, end når den drikker fra en spand med sut.

Kilde: Applied Animal Behaviour Science, maj 2022

Kontakt

Iben Alber Christiansen

Konsulent

Kvæg, dyrevelfærd, afgræsning

Luk (Esc)