8. juni 2022, af Linda R. Duve

Flere unge landmændskal inspireres til at blive økologiske producenter

Innovationscenter for Økologisk Landbrug inviterede undervisere på landbrugsskoler med på en inspirationstur til økologiske landbrug og virksomheder. 25 lærere deltog og fik inspiration med hjem til hverdagen med eleverne.

- Vi har arrangeret en tur med et højt fagligt niveau, hvor underviserne kommer rundt på forskellige økologiske bedrifter, der hver især kan vise eksempler på dyrkning, produktion, forædling, afsætning og events, fortæller Jens Peter Hermansen, Innovationscenter for Økologisk Landbrug.

- Med den forventede fortsatte vækst i den økologiske produktion og afsætning, er der behov for at øge rekrutteringen til det økologiske landbrug. Hvis det skal lykkes, så kræver det engagerede undervisere, der gennem deres entusiasme og viden kan begejstre og inspirere deres elever, forklarer Jens Peter.

Turen forløb over to dage og gik til:

  • Gothenborg (økologisk fjerkræ)
  • Ellinglund (økologisk mælkeproduktion)
  • Månsson A/S (økologisk gartneri)
  • Stenalt (økologisk planteavl)
  • Rydalsgaard (naturpleje)

Derudover var programmet spækket med faglige oplæg om alt lige fra klimahandlingsplaner og skovlandbrug, over den økologiske markedssituation til efterafgrøder og biogas. Oplægsholderne var konsulenter fra Innovationscenter for Økologisk Landbrug, Landbrug & Fødevarer, Økologisk Landsforening og ØkologiRådgivning Danmark.

God mulighed for at få inspiration

Da jeg støder til underviserne på turen, er de i gang med en lækker økologisk frokost og en velfortjent pause hos Månsson A/S, som er et frilandsgartneri med biogasanlæg og økologisk ægproduktion. Kort efter er de dog i gang igen, og Dorrit Andersen, som er indehaver af Rootconsult, fortæller veloplagt om Månssons grøntsags- og ægproduktion.

Paw Helms fra Dalum Landbrugsskole er en af deltagerne på turen. Han har valgt at tage med, fordi han er interesseret i økologi, og fordi han som ny underviser gerne vil have inspiration til undervisningen.

- Det er en rigtig god mulighed for at få ny inspiration til undervisningen. Det er vigtigt at følge med, og se, hvad der sker ude i den virkelige verden, siger Paw Helms med et smil.

Paw vil gerne bruge oplevelserne fra turen til at fortælle sine elever om den økologiske produktion og særligt, hvilke muligheder der er for afsætning.

- Jeg vil gerne fortælle dem, om de spændende områder inden for økologien, hvor jeg ser en mulighed for, at de kan komme i gang med en produktion, uddyber Paw Helms.

Bæredygtig produktion og netværk

Månsson A/S har et stort fokus på bæredygtighed, og de bruger bæredygtighedsværktøjet RISE til at gøre det praktisk, dokumenterbart og samtidig håndgribeligt for deres medarbejdere.

Hanne Justesen, Zealand, Sjællands Erhvervsakademi, er enig i, at bæredygtighed er helt afgørende i dansk Landbrug.

- Økologi er en af de muligheder, der er for at arbejde med bæredygtighed i landbruget, så jeg vil gerne have et indblik i, hvad der sker inden for økologien, så jeg kan bruge det i min undervisning, siger Hanne Justesen.

Derudover sætter Hanne stor pris på, at hun på turen får mulighed for at netværke med sine kollegaer fra andre dele af landet.

- Jeg er åben og suger alt til mig, og så er det fedt at få mulighed for at netværke og udveksle viden med de andre undervisere, siger hun.

Se stemningsfilmen fra besøget hos Månsson A/S.

Om Månsson A/S

Månsson A/S dyrker 1.925 ha, og heraf er 1.500 ha økologiske. 1.150 ha bruges til grøntsagsproduktion, og heraf er 750 ha økologiske. I år har de 34 forskellige økologiske arter i deres grøntsagssortiment, og de afprøver hele tiden nye grøntsager. I øjeblikket afprøver de forskellige versioner af asparges broccoli og special-salater.

Ægproduktionen er baseret på 231.000 økologiske høns og et opdræt af 3 x 30.000 kyllinger. De har valgt at have eget opdræt for at sikre, at de har det opdræt, som de har brug for, men først og fremmest er det for at sikre, at kyllingerne bliver vænnet til mennesker, fra de er helt små. Det sikrer nemlig, at hønerne i ægproduktionen er roligere, når de er vant til mennesker.

Inspiration Undervisere Web1

25 undervisere fra landbrugsskolerne deltog i Innovationscenter for Økologisk Landbrugs inspirationstur til bl.a. Månsson A/S. Foto Linda R. Duve

Kontakt

Jens Peter Hermansen

Chefkonsulent

Omlægning, uddannelse, generationsskifte

Luk (Esc)