2. november 2021

Nyttedyr i raps og hestebønne:Dyrk dem og styrk dem

Innovationscenter for Økologisk Landbrug undersøger, om man kan regulere og forebygge skadedyrsangreb gennem strategisk anlagte blomsterstriber og udspredning af nyttedyr i marken.

Økologisk vinterraps og hestebønne er højværdiafgrøder med et værdifuldt indhold af fedt og protein til såvel konsum som foder. Desværre er det også højrisikoafgrøder, der let bliver angrebet af skadedyr. Særligt rapsjordlopper og glimmerbøsser i vinterraps og bedebladlus i hestebønner kan forvolde stor skade.

På nuværende tidspunkt er der ikke nogen anvendelig økologisk metode til at bekæmpe skadedyr på friland. Der er godkendte biologiske produkter på markedet, men effekten er usikker. Innovationscenter for Økologisk Landbrug har derfor flere aktiviteter i gang på området og undersøger bl.a., om man kan regulere skadedyrsangreb ved at anlægge blomsterstriber og sprede specifikke nyttedyr.

”Nyttedyr optræder oftest senere end skadedyret. Udbringning af nyttedyr kan måske være med til at lukke dette ’hul’ i den naturlige regulering, hvis deudbringes tidligt i sæsonen,” forklarer projektleder Trine Schwennesen, Innovationscenter for Økologisk Landbrug, om baggrunden for forsøgene.

ATV spreder rovbiller i raps

Skadedyr i raps og hestebønne har deres egne naturlige fjender i insektverdenen, rovinsekter, der parasitterer skadedyrene. Et af forsøgene på at styrke den naturlige bekæmpelse af skadedyr i raps er derfor at sprede rovbiller i marken. Firmaet Ecobotix bistår Innovationscenter for Økologisk Landbrug med den tekniske udvikling. I videoen Rovbiller til bekæmpelse af rapsjordlopper kan man se, hvordan det foregår, når en ATV spreder rovbiller i en rapsmark hos den økologiske landmand Jørgen Schiøtz-Christensen.

Rovbiller til bekæmpelse af rapsjordlopper
Accepter venligst marketing cookies
Rovbiller bekæmper rapsjordlopper

Dyrk nyttedyr i blomsterstriber

Nyttedyr anvendes i dag med stor succes i væksthuse, mens erfaringerne på friland er få og effekterne usikre. Nyttedyrene kan bevæge sig væk fra marken, måske angriber de ikke det skadedyr, man ønsker, og det kan være svært at måle effekterne, da mange faktorer spiller ind på adfærden. Ifølge videnskabelige studier er der dog et stort potentiale i nyttedyr.

Tiltag som dyrkede blomsterstriber, der bidrager med nektar og pollen, kan formentlig lægge grunden for en bred bestand af nyttedyr i og omkring marken. I projektet er der anlagt blomsterstriber i en hestebønnemark og i kanten af en vinterrapsmark, og Innovationscenter for Økologisk Landbrug forsøger med fotosensorer og fangbakker at vurdere effekterne.

”Vil man fremme nyttedyrene, er skærmplanter og kurvblomster gode værtsplanter. Desværre indeholder økoblandingerne på markedet endnu ikke mange arter fra disse familier, særligt ikke flerårige,” fortæller Trine Schwennesen, Innovationscenter for Økologisk Landbrug.

I videoen Blomsterstriber til nyttedyr giver hun gode tip om blomsterstriber. Blandt andet anbefaler hun at anlægge blomsterstriberne året før, højværdiafgrøden etableres, da det tager tid at oparbejde en bestand af nyttedyr.

Blomsterstriber til nyttedyr
Accepter venligst marketing cookies
Blomsterstriber til nyttedyr

Se webinar om nyttedyr

Innovationscenter for Økologisk Landbrug har afholdt et webinar om forvaltning af nyttedyr på bedriftsniveau. Her fortæller Lene Sigsgaard, Københavns Universitet, om hvordan blomster kan forbedre livsbetingelserne for rovinsekter i perioder, hvor de skadedyr, de ellers lever af, ikke er tilstede. Lisbeth Gliese Jensen, SEGES Naturteam, giver gode forslag til, hvordan man i praksis kan give nyttedyrene bedre forhold på bedriften med blomsterstriber.

Luk (Esc)