15. december 2021

Skovlandbrug:To kataloger samler viden og inspirerer

Innovationscenter for Økologisk Landbrug har udgivet to kataloger, der på hver sin måde præsenterer viden om produktionssystemer, der inkluderer vedplanter. Katalogerne er tilgængelige på issuu.com.

Skovlandbrug i praksis præsenterer fire systemer, der aktuelt er ved at blive etableret hos økologiske landmænd. To etableres hos mælkeproducenter og to hos planteavlere. Formålene og de forventede effekter er således forskellige, idet dyrevelfærd er centralt på de to kvægbedrifter. Muligheden for, at træer og buske kan bidrage med et mere alsidigt fodertilbud til dyrene indgår også i overvejelserne om artsvalget.

På planteavlsbedrifterne er der fokus på supplerende produktion af salgsafgrøder som frugt, bær og vin men også på biodiversitet på dyrkningsfladen.

Kataloget er udgivet i Innovationscenter for Økologisk Landbrugs projekt Robust. Målet med dette projekt er at undersøge biologiske, miljømæssige, produktionsmæssige og driftsøkonomiske konsekvenser af skovlandbrug under danske forhold.

Træ Regn Pixabay

Kataloget Skovlandbrug som middel til klimatilpasning zoomer ind på de negative konsekvenser af klimaforandringerne på landbrugsdriften. I fremtiden får vi mere ekstremt vejr – mere regn og flere tørkeperioder, og det får konsekvenser for dyrkning og udbytter, hvis ikke jorden kan lede vandet væk, hhv. holde på det til tørre perioder. Kataloget beskriver effekterne af træer og andre vedplanter på jordens vandholdende og drænende virkning og på betydningen af løv som supplerende foder i tørkeperioder – en effekt som dog vurderes at have begrænset betydning under danske forhold.

Kontakt

Julie Rohde Birk, projektleder, 2542 9303; juli@icoel.dk

Julie Rohde Birk (1)
Luk (Esc)