25. november 2021

Økologikongres:Fremtidens robuste landbrug er alsidigt

Fremtidens robuste landbrug er et blandet landrug med en større grad af selvforsyning, produktion af fødevarer fremfor foder og energiproducerende fremfor energiforbrugende. Det slår professor Tommy Dalgaard, Aarhus Universitet, fast i sit indlæg ved åbningen af Økologikongres 2021 i Vingsted, hvor 700 landmænd, virksomheder, rådgivere og forskere er samlet i to dage for at dele viden og visioner for fremtidens økologiske udvikling.

"Alsidighed - mixed farming - er vejen frem mod større robusthed. Ikke forstået sådan, at alle landbrug skal være alsidige på samme måde, men alsidighed på 100 forskellige måder," siger Tommy Dalgaard efter at kollegaen, seniorforsker Marie Trydeman Knudsen, har ridset linjerne op for det økologiske landbrugs aftryk på klima, miljø, biodiversitet og alle de andre områder, som landbrugsdrift påvirker. Hun forsker i livscyklusvurderinger og konstaterer, at ensidig fokus på klima giver et misvisende billede af, hvad økologi kan bidrage til samfundet med.

Fødevareminister Rasmus Prehn brugte sit indlæg til at understrege, at økologien er grundigt forankret i regeringens planer for en grønnere fremtid.

"Fremtiden er eet stort ø-mærke, og ambitionen er ikke kun at fordoble den økologiske produktion men også at fordoble eksporten af dansk økologi," siger ministeren.

Innovationscenter for Økologisk Landbrug organiserer kongressen sammen med Landbrug & Fødevarer og Økologisk Landsforening i samarbejde med ICROFS og Foreningen for Biodynamisk Jordbrug.

Kongres 2021

Innovationscenter for Økologisk Landbrugs medarbejdere er klar på standen i udstillingsområdet.

Luk (Esc)