15. oktober 2021

Nyt værktøj:Regn økonomi på gødning og sædskifte

Værktøjet ’Økonomi i gødningsanvendelse i økologiske sædskifter’ kan sammenligne økonomien i forskellige scenarier for sædskifte og gødningsanvendelse.

”Økonomi i gødningsanvendelse i økologiske sædskifter” er nu til rådighed for interesserede brugere. Det er muligt at sætte forskellige scenarier op for sædskifte og gødningsanvendelse og få beregnet de økonomiske konsekvenser heraf i forhold til nudriften.

Værktøjet henter standardtal for omkostninger i Farmtal Online.

”Det beregnede dækningsbidrag vil derfor ikke være retvisende for den enkelte bedrift. Det er derimod sammenligningen mellem de scenarier, man stiller op, man skal fokusere på. Den er retvisende,” forklarer Sven Hermansen, chefkonsulent i Innovationscenter for Økologisk Landbrug, der har udviklet værktøjet i samarbejde med Seges.

Værktøjet og en vejledning hertil findes på LandbrugsInfo.dk.

Have Parkaffald
Luk (Esc)