17. december 2021

Biodiversitet i marken:Netværk og studietur til Holland

Innovationscenter for Økologisk Landbrug arbejder med hvordan, vi i fremtiden kan øge biodiversiteten i vores produktionssystemer til gavn for både natur og produktion. Er du nysgerrig på hvordan, du kan øge og udnytte biodiversiteten i marken? Så meld dig til Innovationscenter for Økologisk Landbrugs netværk om biodiversitet i marken, hvor du kan hente inspiration og få del i viden og erfaringer fra ind- og udland. Det kan f.eks. være om stribedyrkning, skovlandbrug, biologisk kontrol og regenerative metoder. Som en del af aktiviteterne i netværket arrangerer vi en studietur til Holland for at se på stribedyrkning i sommeren 2022.

Studietur til Holland 2022

I Holland har over halvtreds landmænd taget stribedyrkning til sig og har succes med dyrkningsformen. Der er opbakning til stribedyrkning både fra politisk hold, den økonomiske sektor og forskningsverdenen som en vej til øget biodiversitet. Det er baggrunden for, at Innovationscentret inviterer alle interesserede til at deltage i en studietur til Holland.

Ved at tilmelde dig netværket modtager man direkte information om studieturen, faglig information og mulighed for at udveksle erfaringer med kolleger om stribedyrkning.

Stribedyrkning giver mangfoldighed

Stribedyrkning er en fælles betegnelse for landbrugssystemer, der udnytter positive naboeffekter mellem forskellige afgrøder til at skabe robuste systemer med øget biodiversitet. Systemet er et alternativ til meget store, ensartede dyrkningsflader, hvor angreb af sygdomme og skadedyr under økologiske forhold kan blive tabsvoldende. Erfaringer fra udlandet viser, at dyrkning i striber med forskellige afgrødetyper resulterer i højere over- og underjordisk biodiversitet og dermed mere modstandsdygtige afgrøder, en mere frugtbar jord og mindre erosion. Systemer med flere forskellige afgrøder vil desuden give højere dyrkningssikkerhed og ruste landbruget til klimaforandringer med mere ekstreme vejrforhold.

Succes i økologiske kartofler

Der er spændende forsøg i gang i Holland og Tyskland. Særligt oplever landmændene, at sygdoms- og skadedyrstrykket i økologiske kartofler reduceres i stribesystemer. I Tyskland laves der kommercielle (konventionelle) forsøg med raps og hvede, som også tegner positivt.

Afprøvning i Danmark de kommende år

I de kommende år vil Innovationscenter for Økologisk Landbrug sammen med en række aktører afprøve stribedyrkning under danske forhold. Det skal delvist foregå på to etablerede forsøgsarealer i Holeby på Lolland og ved Ringkøbing i Vestjylland, men det er vigtigt, at vi også får afprøvet stribedyrkning hos økologiske landmænd.

"Vi håber, netværket kan bidrage til, at vi sammen kan udvikle praktisk anvendelige systemer og blive klogere på, hvad stribedyrkning kan bidrage med i de økologiske marker," siger Trine Schwennesen der er konsulent i Innovationscenter for Økologisk Landbrug.

Læs mere om stribedyrkning

Chefkonsulent Sven Hermansen gør i en artikel på icoel.dk status over viden og erfaringer med stribedyrkning i Danmark og vores nabolande.

Kontakt

Trine Ørum Schwennesen, konsulent, tsch@icoel.dk;

Trine Schwennesen

Sven Hermansen, chefkonsulent, sher@icoel.dk

Sven Hermansen
Luk (Esc)