7. december 2021

Ny bekendtgørelseom økologisk jordbrugsproduktion

Sammen med nye EU-regler er der udgivet en ny økologibekendtgørelse, som fortolker og definerer økologisk produktion i Danmark for jordbrugsbedrifter og foder- og forsyningsvirksomheder. Bekendtgørelsen træder i kraft 1. januar 2022.

Artiklen fremhæver de vigtigste ændringer i bekendtgørelsen for økologiske jordbrugsbedrifter. På en lang række områder er der ændringer i EU-reglerne eller i fortolkningen/administrationen af dem. Det fremgår af den nye Vejledning om økologisk jordbrugsproduktion, 2022.

Den nye bekendtgørelse findes her: Bekendtgørelse nr. 2249 1. december 2021 om økologisk jordbrugsproduktion m.v.

Certificering i stedet for autorisation

Den økologiske autorisation bliver fra 2022 til en årlig certificering, og autorisationsnummeret bliver til et certificeringsnummer, men kravene til ansøgning om certificering og den årlige indberetning i Fællesskemaet ændres ikke i praksis.

Nye skemaer til anmodning om certificering findes på www.lbst.dk fra 1. januar 2022.

Ved anmodning om certificering skal du oplyse om tidligere autorisation/certificering på samme måde som tidligere. Det er dog ikke længere nødvendigt at have en godkendt konsulent til at underskrive/attestere omlægnings- og sædskifteplan.

Certificeringen gælder formelt for 1 år ad gangen, og der udsendes et 'økologicertifikat' hvert år efter indberetningen i stedet for 'økologierklæringen.

Nye sædskiftekrav

En økologisk bedrift skal have et sædskifte, hvor der indgår bælgafgrøder som hoved-, mellem- eller efterafgrøder, som svarer til 20 pct. af omdriftsarealet. Dette skal hvert år fremgå af indberetningen i Fællesskemaet.

Ved bælgafgrøde forstås:

 • Afgrøde, der udelukkende består af arter fra ærteblomstfamilien.
 • Korn sammen med storfrøede arter fra ærteblomstfamilien, hvor disse udgør minimum 50 pct. af frøene i blandingen.
 • Græsblandinger, hvor småfrøede arter fra ærteblomstfamilien udgør minimum 15 pct. af frøene i blandingen.

På en økologisk bedrift skal der dyrkes kulstoflagrende afgrøder på mindst 50 pct. af bedriftens indberettede areal med hoved-, mellem- eller efterafgrøder. Dette skal hvert år fremgå af indberetningen i Fællesskemaet.

Ved kulstoflagrende afgrøder forstås:

 • Græs, græsblandinger, kløver og lucerne permanent eller i omdrift.
 • Udlæg af græs, græsblandinger, kløver, og mellem-/efterafgrøder.
 • Energiafgrøder, skovkulturer, frugttræer og buske med bunddække af græs.

Præcisering af græsningsperioden

For økologisk kvæg, får, geder og dyr af hestefamilien er græsningsperioden fra 15. april til 1. november. For kalve mellem 4 og 6 måneder er græsningsperioden fra 1. maj til 1. september, og for ungdyr af kvæg mellem 6 og 12 måneder fra 1. maj til 1. november.

Kvæg i bindestald indtil 1. januar 2024

Landbrugsstyrelsen kan efter ansøgning give tilladelse til, at kvæg over 6 måneder kan opstaldes i bindestalde indtil 1. januar 2024, hvis:

 • der på bedriften er mindre end 50 dyr eksklusiv opdræt,
 • bygningerne er taget i brug før 1. juli 2010,
 • det ikke er muligt at holde dyrene i grupper, der passer til deres adfærd, og
 • dyrene uden for græsningsperioden har adgang til daglig motion på passende motionsarealer, der skal være så store, at belægningsgraden ikke er til gene for dyrene, og desuden mindst to gange om ugen har mulighed for adgang til udearealer, der overholder minimumsarealkravene. Udearealet kan udgøre det daglige motionsareal, hvis der er daglig adgang dertil.

For at opretholde denne tilladelse skal man sikre, at dyrenes biologiske og adfærdsmæssige behov tilgodeses, herunder:

 • at alle dyr har adgang til drikkevand og tørt og velstrøet lejeareal,
 • at alle dyr har adgang til afgræsning i græsningsperioden, og
 • at vilkårene nævnt i stk. 1 overholdes.

Landbrugsstyrelsen kan tilbagekalde tilladelsen, hvis betingelserne ikke er overholdt, eller hvis stalden ombygges eller ændres væsentligt.

Den økologiske frødatabase organicxseeds.dk

Det præciseres, at når der registreres økologisk planteformeringsmateriale og omlægningsplanteformeringsmateriale til salg i databasen, skal sortens egenskaber beskrives og forsøgsdata skal fremgå, hvis de findes.

Ny husdyrdatabase organicxlivestock.dk

Alle økologer, der ønsker at søge om tilladelse til at indsætte ikke-økologiske dyr, skal tjekke husdyrdatabasen. Alle kan desuden anmelde sig som leverandør og registrere økologiske dyr til salg i databasen.

For økologiske dyr skal følgende oplyses:

 • Om dyret er af en bevaringsværdig race.
 • Produktionsformål.
 • Hidtidigt opstaldningssystem.
 • Relevante karakteristika.
 • Håndteringshistorik.

Skemaer og blanketter er ikke opdateret

De forskellige skemaer og blanketter på Landbrugsstyrelsens hjemmeside bliver opdateret efter de nye regler fra 1. januar 2022. Derfor stemmer de ikke pt. overens med den nye tekst.

Byg

Kontakt

Birgit Ingvorsen

Birgit Ingvorsen biin@icoel.dk; 23 74 37 98

Luk (Esc)